Alla inlägg av Ordf Isabella Hallberg Sramek

Umeå bjöd på finväder under SLUSS höstmöte!

SLUSS styrelse har haft höstmöte i Umeå!

sluss-slu-umea

Umeå bjöd på finväder när SLUSS styrelse ankom i fredags. I SLUSS styrelse sitter det en ledamot från varje kår (totalt sju kårer vid SLU) samt en ledamot från SLUSS Doktorandnämnd. Förutom dessa deltar även ett icke röstberättigat presidium som består av ordförande, vice ordförande, 1e rådgivare samt en 2e rådgivare. Totalt blir vi alltså 12 pers!

sluss-hostmote

Under helgen hade vi ett av SLUSS fyra styrelsemöten och denna gång var det dags för höstmötet. Under detta hann vi prata stora frågor såsom ekonomi och studentrekrytering. För att sammanfatta vad vi kom fram till så var det att SLU bör se över sina sätt att nå ut till potentiella studenter, att man bör marknadsföra ur de blivande studenternas perspektiv och satsa på sådant man tror kan appellera dem. En bilaga i DN är kanske inte superhett… Alla de förslag som vi diskuterade på mötet kommer jag att framföra till en arbetsgrupp vid SLU som skall jobba just med studentrekrytering. Förhoppningsvis kommer detta att bidra till att fler hittar hit!

sluss-skogis-umea

Som avslutning på helgen passade vi på att gå på en sittning som arrangerades av Skogshögskolans studentkår för att lära känna jägmästarstudenterna bättre.

Allt som allt var helgen mycket lyckad!

// Isabella Hallberg Sramek

SMHI – de som gör väder(prognoser)!

SLU och SMHI i samverkan!

Förra veckan hade SLUs styrelse möte på SMHIs huvudkontor i Norrköping. Bakgrunden till detta är att SLU och SMHI samverkar en del vad gäller forskning och fortlöpande miljöanalys (FOMA).  Detta då en stor del av forskningsområdena överlappar tex meterologi, klimatologi och hydrologi som många av våra studenter också läser under sina utbildningar. Vad gäller studenter och utbildningar så har generaldirektören (GD) för SMHI, Rolf Brennerfelt, en agronomexamen i bakfickan. Så man behöver inte vara meteorolog för att jobba på SMHI! Det är också så att Rolf är ordförande i SLUs styrelse vilket också bidrog till SLUs besök i Norrköping.

slu-smhi

Förutom Rolf sitter det med en hel del intressanta personer i styrelsen, till exempel Maria Khorsand VD för SOS Alarm, Johan Lindman Skogsdirektör Stora Enso, Maria Norrfalk tidigare GD Skogstyrelsen och Sida, Bengt Persson Lantbrukare, med flera. Titta gärna in på http://www.slu.se/om-slu/organisation/styrelsen/ för att få se fler och för att sedan läsa deras otroliga CVn!

I styrelsen sitter också tre st lärare och tre st studenter. Vi studenter som sitter där är Jacob Forsberg 1e rådgivare SLUSS (tidigare ordf SLUSS), Maria Karlsson Ordförande SLUSS-Doktorandnämnd samt jag, Isabella Hallberg Sramek Ordförande SLUSS. 

Det mest udda på dagordningen detta möte var att SLU skall upphandla ett forskningsfartyg. Detta på uppdrag från regeringen och tanken med det 70 meter långa fartyget är att man skall kunna använda det för att samla intressant data till forskning. Det kommer därför att vara utrustat med massvis av cool utrustning baserad på den senaste tekniken, och redan nu är det flera forskare som bokat in sig på fartyget. Förutom forskarna vid SLU är också SMHI och Kustbevakningen stora intressenter. Läs mer här: http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-forskningsfartyg-till-slu-och-smhi-forordas-1.76953

Mer info om fartyget och annat skoj kommer löpande!

// Isabella Hallberg Sramek

 

Vilka är hjärtefrågorna för SLUs rektorer och dekaner?

Det är inte bara SLUSS som bloggar vid universitetet!

REKTORSBLOGG_2016_1000x288_bild

Vilka är egentligen hjärtefrågorna för våra rektorer och dekaner? Till att börja med bör vi klargöra vad våra rektorer och dekaner faktiskt gör.

Rektor – Är högsta chefen för universitetet och har ett väldigt övergripande ansvar för universitet.

Prorektor – Pro innebär att denne är ställföreträdande för rektor ifall hen skulle bli frånvarande. I sin ordinarie roll har prorektorn ett övergripande ansvar för ett visst område inom universitetet. Nuvarande prorektor har ansvar för utbildningarna och organisationen kring dessa vid universitetet.

Vicerektor – Har ett övergripande ansvar för ett visst område inom universitetet. I dagsläget finns det två vicerektorer, en ansvarig för samverkansfrågor och en ansvarig för fortlöpande miljöanalys (FOMA).

Dekan – Har ett övergripande ansvar för en fakultet vid universitetet. Vid SLU har vi fyra fakulteter och därav fyra dekaner.

Prodekan – Är ställföreträdande för dekanen ifall hen skulle bli frånvarande. I sin ordinarie roll har prodekanen ett övergripande ansvar för ett visst område inom fakulteten.

Vicedekan – Har ett övergripande ansvar för ett visst område inom fakulteten. I dagsläget varierar det mellan fakulteterna hur många vicedekaner man har och vilka områden de har ansvar för.

Förutom rektorerna och dekanerna så finns det också direktörer som är ansvariga för den administrativa delarna vid universitetet. Dessa finns också på olika nivåer inom universitetet. På den universitetsövergripande nivån finns det en universitetsdirektör och på fakultetsnivån finns det fakultetsdirektörer. De ansvarar alltså för administrationen och där ingår frågor som rör lokaler, infrastruktur, it, personal, ekonomi osv.

För att få veta mer om vad dessa rektorer och dekaner sysslar med och brinner för kan man läsa rektorsbloggen samt dekanbloggarna. Alla fakulteter har tyvärr inte dekanbloggar, men de som finns är länkade nedan.

Rektorsbloggen – https://blogg.slu.se/rektor/

Dekanbloggen Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap – https://blogg.slu.se/dekanerltv/

Dekanbloggen Fakulteten för skogsvetenskap –  https://blogg.slu.se/dekaner-sfak/

Förutom dessa finns det också en hel del roliga studentbloggar samt andra diverse  bloggar och dessa hittar man genom att klicka in på denna länk – https://blogg.slu.se/

Trevlig läsning!

// Isabella Hallberg Sramek

 

 

Framtidens gröna Silicon Valley är här!

SLU satsar på framtiden!

green innovation park

Igår invigdes Green Innovation Park på Ultuna. Syftet med Green Innovation Park är att skapa en mötesplats för akademi, näringsliv och offentlig sektor där man tillsammans kan lösa framtidens problem. Parken består därför av ett företagshotell med gemensamma mötesplatser som skall kunna fungera som katalysator för innovativa idéer.

green innovation park 2025
Green Innovation Park 2025

På invigningen var stämningen laddad med en stor framtidstro och jag tror att detta kan bli något riktigt bra! Redan idag är en hel del företag och organisationer etablerade i lokalerna, även Ultuna Studentkår och Veterinärmedicinska föreningen var med och ställde ut på invigningen,  och lagom till 2030 har man som mål att 200 företag skall vara etablerade i parken. Utöver att bygga kontor för dessa vill man också bygga 1000 bostäder, utveckla transportvägarna till och från Ultuna samt utöka servicen på campus.

Att SLU gör en sådan här satsning känns väldigt i tiden och det ska bli oerhört intressant att se vilka innovation detta kommer att leda till!

// Isabella Hallberg Sramek

Ledningsrådet besökte Umeå!

Campusbesöken fortsätter!

I måndags besökte Rektors ledningsråd Umeå. I ledningsrådet sitter alla rektorer, dekaner, universitetsdirektören samt ordförande i SLUSS. Denna gång diskuterades de nya framtidsplattformarna samt den studiesociala enkäten som genomfördes i våras.

Förutom själva mötet passade rådet också på att få en presentation av Skogsfakulteten, Future Forests, besöka Umeå Plant Science Center samt träffa representanter från Skogshögskolans studentkår, också kallade SHS.

shs ledningsrad
Ledningsrådet på Skogis Kårhus

Av SHS fick rådet en genomgång av kårens verksamhet och bedrifter. Förutom detta passade kårrepresentanterna på att lyfta viktiga frågor för kåren och jägmästarstudenterna. Bland annat slog man vakt om namnet på jägmästarprogrammet, tryckte på vikten av en bra marknadsföring av utbildningen, redovisade resultat från en genomförd programutvärdering och deras tankar kring denna samt berättade om (det ibland bristande) studentinflytandet på fakulteten.

Både ledningsrådet och SHS verkade mycket nöjda med besöket, och jag som SLUSS-representant kunde inte annat än luta mig tillbaka och njuta av att se dessa engagerade studenter och ledningspersoner diskutera mina hjärtefrågor, dvs utbildnings-, rekryterings- och studiesociala frågor.

Imorgon träffar ni mig och Karolina i Strömsholm, och på torsdag i Skinnskatteberg!

// Isabella Hallberg Sramek

UN och SLUSS besöker Alnarp!

Senaste nytt från SLUSS!

Igår hade Utbildningsnämnden (UN), som är den högsta beslutande nämnden vad gäller utbildningsfrågor på SLU, möte på Alnarp. I nämnden sitter jag och Karolina med som studentrepresentanter samt ledamöter. De största frågorna som diskuterades var strategifrågor för SLUs utbildningar samt resursfördelningsprinciper. Inga beslut togs i dessa frågor, utan arbetet kommer att fortgå under hösten.

Efter mötet träffade delar av UN studentkårerna i Alnarp. Dessa är Alnarp Studentkår, också kallad ASK, och Lantmästarkåren, också kallad LMK. Kårerna visade då runt UN på Alnarps fantastiska campus och berättade en hel del om studentlivet på Alnarp. Efter rundvandringen förtärdes det en gemensam middag, arrangerad av LMK, och kårerna fick möjlighet att presentera sin verksamhet för nämnden.

Ur SLUSS perspektiv var besöket mycket lyckat då det belyste alnarpstudenternas perspektiv på SLU i stort samt de utbildningar som ges i Alnarp. Det verkade också väldigt uppskattat från nämnden sida att få träffa dessa engagerade studenter som verkligen brinner för sina utbildningar.

Jag och Karolina, stannade också kvar en dag extra för att kunna träffa ännu fler av alnarpsstudenterna och få en ännu större insyn i deras verksamhet och vardag.

Det var allt för nu!

// Isabella Hallberg Sramek

al bi al slott

Rundvandring på vackra Alnarp
Rundvandring dag 2 bland det underbara anuellerna
Rundvandring dag 2 bland det underbara anuellerna

 

Bloggen har återuppväckts!

Bloggen har härmed officiellt återuppväckts!

Denna blogg har varit inaktiv ett tag, men den har nu officiellt återuppväckts och framöver kommer man att kunna läsa intressanta inlägg om vad som pågår på SLU, i SLUSS och på SLUs fantastiska studentkårer!

Vill man som kår skriva inlägg på bloggen är det bara att maila sluss@slu.se eller på annat sätt kontakta SLUSS presidium.

Varma hälsningar från Alnarp (som presidiet besöker för tillfället)!

Isabella Hallberg Sramek och Karolina Ottosson, ordförande respektive vice ordförande för SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) vid SLU.
Isabella Hallberg Sramek och Karolina Ottosson, ordförande respektive vice ordförande för SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) vid SLU