SLU får fyra stjärnor och dags att nominera pedagoger

Scroll down for an English version.

Nomineringsperioden för SLU:s två pris för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning är i full gång. Såväl lärare som studenter har fram till 12 juni möjlighet att nominera lärare och lärarlag. Vinnarna får ta emot dessa vid SLU:s promotionshögtid. I år kommer det vara extra festligt då vi uppmärksammar SLU:s 40 år!

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, har utvecklat ett femstjärnigt internationaliseringsindex, med sex aspekter av internationalisering: forskningssamarbeten, studentrörlighet, internationella doktorander, utbildningsutbud på engelska, personalens och ledarskapets internationella akademiska erfarenheter. I år fick Chalmers, Handelshögskolan och KTH högsta betyg. SLU uppnådde fyra stjärnor, så vi står oss mycket bra, men vi siktar förstås mot dessa fem stjärnor!

SLU:s utbildningsorganisation; utbildningsnämnden, programnämnderna, programstudierektorer, lärare, studentkårer med flera arbetar aktivt med att utveckla kvaliteten i våra utbildningar och den studiesociala miljön vid SLU. Under året har förtjänstfullt utvecklingsarbete initierats kring bland annat hippologprogrammets praktiska moment och utvecklingen av nya masterprogram inom livsmedelsvetenskap, växtbiologi och trädgårdsvetenskap. Jag ser med tillförsikt fram mot att nu se detta utvecklingsarbete omsättas i praktiken!

Inget av detta hade varit möjligt utan dedikerade lärare och lärarlag! Så glöm inte att uppmärksamma dessa genom att lämna förslag till pristagare för de pedagogiska priserna!

Karin Holmgren
Prorektor

***********************************************************************************

SLU awarded four-star award, and time to nominate candidates for the educational awards

The nomination period for SLU’s educational awards for exemplary contributions to teaching is now open. Teachers and students alike have until 12 June to nominate teachers or teaching teams for the two awards. The winners will receive their awards at the doctoral award ceremony in October. This year, the award ceremony will be extra festive as we’ll also be celebrating SLU’s 40th anniversary.

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (Stint) has developed a five-star internationalisation index covering six different aspects of internationalisation: research collaboration, student mobility, international doctoral students, programme/course offering in English, and the international academic merits of staff and management. This year, Chalmers, the Stockholm School of Economics and KTH were awarded five stars. SLU also did well, receiving four stars, but we obviously have our sights set on five stars!

Our Board of Education, the four programme boards, programme directors of study, student unions and many others are actively working on developing the quality of our courses and programmes, as well as the social environment for students at SLU. During this last year, important work on the practical components of the equine studies programme has been launched, as well as on the development of new Master’s programmes in food science, plant biology and horticultural science. I’m really looking forward to seeing this work implemented in practice!

None of this would have been possible without our dedicated teachers. Make sure they are given the recognition they deserve by nominating candidates for the awards.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *