Samverkan genom ”Global Challenges University Alliance”

På måndag välkomnar jag 40 doktorander och MSc studenter från hela världen till en 10 dagars “Summer School on Food Security, Safety and Quality”. Deltagarna vid detta Global Challenges University Alliance (GCUA) initiativ kommer från tio ledande universitet i Brasilien, Kina, Japan, Thailand, Indonesien, USA, Holland, Etiopien, Uganda och SLU (flera nationaliteter). Kursen har planerats av tre unga SLU-forskare (Sofia Boqvist, VH, Su-lin Hedén och Rikard Landberg, NJ), med stöd av en global referensgrupp. Förutom ämnesspecifika moment kommer deltagarna också att tränas i ledarskap, ett särskilt önskemål från deras seniora kollegor tidigare. Ett spännande kursinslag blir gästföreläsningar av Hans Rosling och Johan Rockström om global demografi och ”planetary boundaries”.

Ett specifikt mål för GCUA är att underlätta för framtidens ledare inom bioekonomin att skapa egna globala nätverk tidigt i karriären. Dessa doktorander och MSc studenter på den aktuella kursen blir ju alla specialister inom olika delar av livsmedelsområdet. De kommer med tiden att avancera inom universitet, näringsliv, myndigheter och NGO:s, och kanske också inom politiken i sina hemländer. Tillsammans kommer då dessa GCUA-alumner från hela världen kunna bilda ett fantastiskt globalt nätverk – redo att möta framtidens stora utmaningar inom livsmedelsområdet.

Sedan hösten 2012 har vi nu hållit GCUA workshops vid SLU om ”Bioenergi”, ”Framtiden för Maten”, ”Invasiva arter”, ”Gröna och Hållbara Städer” och ”Framtidens skogsbruk”. SLU-ledda grupper från de två sistnämnda skriver just nu på ”position papers” som sammanfattar globala kunskapsluckor och forskningsbehov, samt planerar för två ”Global Challenges Summer Schools” under 2015. Närmast på tur står en workshop om” Akvakultur och framtidens livsmedelsförsörjning” den 22-24 oktober, och en workshop om ”Vilda djur och deras interaktioner med människan” vårvintern 2015. Det är en alldeles särskild styrka för SLU att vi i god intern samverkan kan ordna workshops och kurser över olika ämnes-, orts- och fakultetsgränser, d v s ta vara på universitetets samlade kompetens.

 Planeringen har också påbörjats för en GCUA workshop med det något mångtydiga arbetsnamnet ”Lantbruk utan antibiotika”. Den stora ökningen i antibiotikaresistens riskerar att ställa läkare och veterinärer utan läkemedel mot svåra infektioner – en verklig global utmaning! I Sverige har vi varit tidiga med att inse problematiken och vårt lantbruk till hör de som använder minst antibiotika. Detta har möjliggjorts genom framgångsrik samverkan mellan forskare från olika discipliner, myndigheter och näring. Denna typ av samverkan måste förstärkas också på global nivå. Forsknings- och utbildningssamverkan mellan ledande universitet inom GCUA kan bli ett bidrag till denna utveckling.

Under hösten kommer vi att formalisera samarbetet mellan de universitet som vill ingå i GCUA. Tanken är att olika tematiska workshops och sommarkurser nu skall börja rotera mellan de deltagande universiteten och att SLU initialt skall koordinera verksamheten.

Denna typ av global universitetssamverkan kan bara bli framgångsrik om universitetsledningar, forskare och doktorander ser fördelar med att delta i arbetet.

Min förhoppning – rimligt välgrundad – är att olika universitetsledningar ser GCUA som en kvalificerad komponent i internationaliseringsarbetet och som något som ger högre synlighet gentemot politiska system, internationella organisationer och finansiärer. Forskarna ges chansen att möta nya kollegor och identifiera nya forskningsprojekt, i framtiden kanske med global räckvidd och finansiering. Doktoranderna – framtidens ledare i den globala bioekonomin – får nya ämneskunskaper och tidiga insikter från förhållanden i olika världsdelar. Den kanske viktigaste och mest bestående effekten av GCUA-arbetet blir nog ändå formerandet av nya globala nätverk på alla tre nivåerna.

Johan Schnürer

Vicerektor för samverkan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *