Praktikplats!

Under de tre första åren på programmet har man en och samma klass. När kurserna blir valbara splittras alla upp och tyvärr så träffar man ju inte alla lika ofta. Därför blir det en extra bra fredag när man har en hel helg framför sig med kul grejer med gamla kursare att se fram emot!

Under veckan har jag fått en praktikplats! Höst/vintern kommer jag nu spendera på Enköpings kommun. Jag vet inte än vad jag kommer få göra men jag kommer få handledning av en landskapsarkitekt, så det kommer nog bli både spännande och lärorikt.

Enköping sommartid.

Enköping ligger tre-kvart från Uppsala och har många parker. Vi har varit på studiebesök och kikat runt i några ut av dom. En av parkerna är ritad av Piet Oudolf som är lite av en kändis inom landskapsarkitekturen när det kommer till moderna perennplanteringar.

Jag har skrivit och skrivit under veckan. Det enda som jag har haft schemalagt var en handledning men vår professor och kursansvarige. Vi kollade igenom min uppgift och åt choklad. Hon kommer tyvärr att flytta och inte vara kvar som lärare på SLU men hennes forskningsprojekt om alternativ till gräsmattor med högre biodiversitet kommer att fortgå. Delar av projektet finns att kika på ute på campus i form av planterade ängsytor.

Frågor och svar om utbildningen

Jag har fått några superbra frågor om utbildningen som jag tänkte svara på!

En viktig sak att berätta om utbildningen är att den gjorts om i år. Detta innebär att kurser som jag har läst kan ha förändrats, slagits samman eller utvecklats men de olika momenten man gör under utbildningen bör vara det samma. Även intagningskvalifikationerna har förändrats från naturvetenskaplig gymnasienivå till samhällsvetenskaplig i Uppsala. I Alnarp har det alltid varit samhällsvetenskapligt krav för intagning.

Det går att navigera sig fram till gamla kurssidor och scheman via dessa länkar:
– Aktuellt ramschema för årskurs ett:
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/landskapsarkitektprogrammet—uppsala/
– Det tidigare ramschemat för utbildningen vilket ger en uppfattning om vilka ämnen och kurser man läser resterande år:
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/landskapsarkitekt-ultuna/

1. Hur ser en dag generellt ut? Sitter man mycket inne och lyssnar på föreläsningar eller är man mycket utomhus i naturen?
På programmet läser man en väldig bredd på kurser- särskilt de första tre åren. Det innebär att man ena månaden har formlära och får lära sig akvarell, andra månaden ritar i datorprogrammet CAD och tredje får lära sig om geologi. Detta innebär att dagarna ser olika ut men eftersom det är mycket obligatoriska moment tillbringar man mycket tid på skolan och med klassen. Det är jämförelsevis mycket lärarledda lektioner och när vi arbetar med Studio-kurser har vi handledning av både lärare, andra studenter och även konsulter. Är man i skolan hela arbetsdagar brukar man inte behöva plugga så mycket extra på ledig tid:)

Gemensamt för många kurser är att man ofta jobbar i projektform i grupper. Innan jag började på utbildningen föredrog jag att arbeta självständigt men nu tycker jag grupparbete alltid blir bättre eftersom man hinner komma så mycket längre när man jobbar tillsammans.

Det är mycket moment utomhus. När man läser kurser som Växtgestaltningens biologi och Floristik är man ute nästan hela kursen. I andra kurser jobbar vi med platsanalyser (ex. vad det är för geologiska förutsättningar, hur ekologin ser ut, hur människor använder en platsen etc.) som vi gör utomhus och ofta ligger till grund för en större uppgift. Sedan blir det självklart mycket tid framför dataskärmar och salsföreläsningar med.

Ett tips om man funderar på att börja på utbildningen är att följa med en student under en dag, se http://www.slu.se/utbildning/stod-kontakt/traffa-slu/skugga-en-student/.

2. Skulle du kunna förklara lite om hur ett seminarium går till, berättar man om vad man har kommit fram till under veckan och redovisar inför hela klassen eller hur går det till?
Seminarier är främst till för att kunna diskutera litteratur eller projekt samt att ”stämma av” så att alla är i fas och brukar oftast vara rätt avslappnat. Under mitt senaste seminarium agerade vår seminarieledare som moderator för diskussionen, någon presenterade en av artiklarna som vi läst och sedan var det fritt fram att berätta om man tyckte något var extra intressant. Sedan ledde diskussionen in mer på de texter vi själva skrivit och reflektioner kring dessa.

Seminarier kan dock se olika ut. Ofta sitter man i smågrupper och diskuterar utifrån frågor och diskussionspunkter för att sedan avsluta i helklass. Post-it lappar och mind-maps är också ett vanligt inslag! Oftast förbereder man sig till ett seminarier genom att läsa texter och kanske skriva lite minnesanteckningar.

Vi har desto fler redovisningar och dessa sker i halv- eller helklass under de första tre åren, och under mastern där kurserna är mindre är det främst i helklass. Eftersom att det är mycket grupparbeten presenterar man främst i grupp.

3. Är det mycket biologi?
Nja, inte direkt. Det finns i vissa kurser, exempelvis ekologi och i växtkurser. Det är dock mer fokus på ekologi och geologi skulle jag dock säga! Utbildningen (och yrket) är tvärvetenskapligt så man lär sig lite om mycket men blir expert på träd och platsstudier.

Bild från Treptower Park i Berlin.