Bopriset Josef Frank

På Form/Design Center här i Malmö invegs i helgen en utställning av Boprisets nomineringar till årets bostadsbyggnadsprojekt. Det är skapat till minne av Josef Frank som i Sverige kanske främst är känd för sina florala och prunkande tapeter och tyger, men han var också arkitekt.

Syftet med Bopriset är att lyfta projekt som arbetat med att skapa sociala, nytänkande, formstarka och kvalitativa boenden av olika slag. Det ska också lyfta fram bostadsbyggandets betydelse för samhällsutvecklingen samt hyresrätten som en attraktiv boendeform som ska kunna vara både funktionell och vacker. Dessa tankar leder en osökt in på just de tankar som associeras till Arts & Crafts-rörelsen från sekelskiftet, ca 1880-1910. Det var en på många sätt politisk rörelse som tog uttryck inom arkitektur, hantverk, trädgåtdskonst, statsplanering. Den uppstod som en reaktion mot vad som på många sätt blev resultatet av den industriella revolutionen, nämligen industriella maskintillverkade massproduktioner som arts and craafts-förespråkarna menade saknade personlighet och ett tilltalande uttryck. De menade vidare att alla har rätt till ett vackert och personligt hem, och att detta togs sig uttryck i dekorativa, romantiska, sirliga, rustika former med inspiration från medeltiden, ett formspråk som liknar mycket Art Nouveau, eller jugendstilen som den kallas här i Sverige.

Och just Josef Frank var faktiskt en förespråkarna av Arts & Crafts-rörelsen, han verkade dock något senare. Han ifrågasatte den framväxande modernismen inom arkitektur som växte fram på 1920-talet som ju förknippas med raka, puritanska och rena linjer, och med funktion som främsta fokus. Han växte upp i Wien men flyttade till Sverige på 1930-talet. Hans arbete hade ett tydligt socialt fokus, hur varje människa oberoende av ekonomiska förutsättningar hade rätt till att på både praktiskt och vackert

Årets vinnare 2018 blev Helsingborgshem, som i stadsdelen Drottningshög rustat upp och utvecklat ett miljonprogramsområde där de boende och deras önskemål satts i fokus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *