Fredagsredovisningar!

Denna veckan har som sagt bestått till stor del av platsbesök i Arlöv som ligger i Burlövs kommun, Sveriges näst minsta kommun, lokaliserad strax nordöst om Malmö. Under fredagen fick vi möjlighet att bearbeta alla våra intryck och vårt insamlade material för att sedan presentera vårt arbete utifrån några givna frågeställningar, fokuserade på fysiska och mentala gränser i staden, historiska tidslager samt en plats ”centrum” och stråk.

Min grupp fokuserade mycket på var Arlövs centrum, dess kärna, finns idag, var den förr i tiden funnits och var den eventuellt kommer att hamna i framtiden. Från att det på 1800-talet mest centrala i Arlöv varit dess sockerbruksfabrik, arbetarbostäderna som där tillkom och det intilliggande Sockerbitstorget, trädde ett nytt centrum fram på 1970-talet, nämligen Arlöv Center – ett shoppingcentra där det enligt ett reportage som vi hittade från SVT ska ha varit möjligt att köra med bilen rätt in i köpcentrat för att lasta den med sina varor, vilket ideal!!

I de framtida planerna för Arlöv ska kärnan snarare utgöras av en grön-oas-torg-liknande utomhusstruktur för mänsklig rekreation och interaktion, som binder samman tågstationen med köpcentrat. Arlövs centrum har alltså förflyttats under tidens gång, och vi i min grupp kunde inte låta bli att dra kopplingar mellan denna utveckling och samhället i storts utveckling, fokus och ideal genom tiderna.

Att arbeta på det här sättet, samla in material under några dagar för att sedan bearbeta det och på så vis finna ett fokus, är något min klass gjorde mycket av i våra första kurser i åk 1. I början var jag ganska ovan vid det och kunde enkelt känna mig stressad av att utforska en plats, upptäcka och samla in material utan en tydlig plan, ett tydligt fokus. Planen och idén formas oftast snarare i bearbetningsarbetet och till mycket stor del i diskussionen med sina gruppmedlemmar och resten av klassen. Det är ett ganska spännande sätt att arbeta, och jag börjar så smått finna mig i det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *