GISssssszzzz

En stor del av kursen som avslutades i fredags har handlat om GIS, Geografic Information System. GIS är alltså ett slags databaserat system som behandlar och visualiserar geografisk data, alltså olika typer av kartor och information som går att applicera därpå. Med hjälp av diverse insamlad data av bland annat Lantmäteriet är det möjligt att skapa analyser som kan vara relevanta inom alla möjliga sorters områden, exempelvis stadsplanering. Dessa analyser kan säga nånting om en plats eller ett område. De kan t ex visa konkret data, såsom jordarter, höjdskillnader, markanvändning, bebyggelse, väderskiftningar med mera, men även abstrakta värden, som befolkningstäthet, medelålder i ett område trafikolycksstatistik och mycket annat!

Inom området finns många olika GIS-datorprogram, och i vår kurs har vi då använt oss av ett som heter ArcMap. Det tog lite tid för mig att förstå exakt vad det var vi jobbade med, men efter några veckor kunde jag förstå och verkligen inse hur otroligt många olika användningsområden det finns! Och nu när vi väl kommit över inlärningströskeln har vi på egen hand fått skapa analyser som stöd för våra faktablads-uppsatser. Mitt faktablad berörde ju ljusföroreningar, hur artificiellt ljus påverkar stadens gatuträd, och jag ville ta reda på om det finns områden i min hemkommun ”lights in alingsås”-Alingsås där belysning och ljuskänsliga trädarter ”kolliderar”. Med hjälp av data över Alingsås gatuträd samt belysning kunde jag i GIS hitta områden på kartan där ett möte mellan ljuskänsliga arter och belysning troligtvis uppstått, och där det alltså blir av extra stor vikt att arbeta med belysning som inte stör trädets livscykel. 

Med detta säger jag och klassen tack och hej till kursen Planeringens Grunder, som enligt min åsikt varit en givande och faktiskt lite överraskande rolig kurs!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *