Att skriva faktablad…

Gott nytt! Efter ledighet med jul och nyår är det så dags att ta tag i kursens tyngsta moment, nämligen uppsatsen. Det här är första gången under vår utbildning som vi har så mycket eget arbete i sträck. Helt enkelt är det förstås inte att hålla den tänkta arbetshastigheten uppe, åtta timmar om dagen fem dagar i veckan. Så en bra övning inför uppsatsskrivandet i årskurs tre är det! Själv föredrar jag att i alla fall inte sitta hemma, så nu i veckan försöker jag ta mig till stadsbiblioteket och sitta där. 

Vår uppgift är att skriva ett så kallat faktablad, vilket i detta sammanhanget blir en form av uppsats, men en mycket komprimerad sådan. Faktabladet ska beröra ett ämne som berör stadsplanering och den ska bottna i någon typ av geografisk analys som vi själva ska utföra med kartunderlag över våra valda områden. Många av oss arbetar med våra hemkommuner, då det är fördelaktigt att jobba med områden man redan är lite bekant med. Under arbetets gång används både GIS-programmet ArcMap och Adobes layoutprogram InDesign. 

Själv skriver jag om begreppet ljusföroreningar (som det går att läsa mer om här till exempel) och tar avstamp i min hemkommun Alingsås kommun, som gjort sig ett namn på kommunkartan med sitt årliga ljusarrangemang Lights in Alingsås. Jag försöker att belysa det problem som uppstår när dagens städer lyses upp mer och mer och blir allt duktigare på social och trygg belysning, men utan att ta ljusföroreningar i beräkning, men också pusha för att kommuner som ligger i framkant med ett aktivt belysningsarbete har goda förutsättningar för att bli föredömliga även i arbetet med föroreningsfritt ljus! Det är en utmanande skrivuppgift tycker jag, detta faktablad, men också givande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *