Att sköta en park…

Nu har vi avslutat kursen som berört skötsel och förvaltning. Den stora uppgiften för kursen har varit ett arbete ang just dessa frågor i en bestämd miljö. I grupper har vi fått ta oss an verkligen områden i Malmö och tagit beslut om hur vi kan förvalta och utveckla platsen med hjälp av diverse skötselinsatser. Vad anser vi saknas i skötseln idag? Vill vi skifta fokus i någon specifik riktning? Tycker vi att skötselintensiviteten bör höjas eller sänkas? Vad ger det för konsekvenser i form av kostnader och kanske oförutsett extra arbete?

Min grupp fick arbeta med klippträdgården kring den lilla dammen framför Malmös Stadsbibliotek. Vårt fokus låg på öka känslan av trygghet i parken genom vissa skötselinsatser av vegetationen. Vårt förslag skulle sedan kommuniceras och visualiseras (som bilderna visar) till en fiktiv utförare, en annan studentgrupp som helt enkelt skulle agera extern entreprenad-firma som fått jobbet att utföra vår beställning. Vi fick i vår tur ta emot deras beställning som rörde ett annat område i Malmö för att sedan skapa ett slags svar på beställningen, i form av en utförlig redovisning och kalkyl på hur exakt vår skötsel skulle gå till för att möta beställarens krav. Det hela utmynnade i två dagars redovisningar där vi fick se och kommentera varandras arbeten. Och med de redovisningarna sade vi alla sedan alltså tack och hej till en riktigt lärorik och intressant kurs!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *