skala 1:1:100

Idag har vi haft en workshop i ett område i Alnarpsparken som är en del av det så kallade Landskapslabbet. Där har laborerande med vegetation pågått i 20 år, och en massa olika spännande trädbestånd finns att besöka.

Två personer från LAND arkitekter hade förberett en övning för oss som de kallade 1:1:100, och som handlade om att ”skissa” i skala 1:1. Vi blev alltså tilldelade ett område i landskapslabbet där vi med hjälp av olika redskap fick testa oss fram i faktisk, verklig skala för att ta beslut om gestaltning, i form av att ta bort eller lägga till vegetation. I vanliga fall på arkitektkontor sker dessa beslut oftast vid ritbordet med en tvådimensionell plan över platsen men med denna övning fick vi känna på de fördelar som medkommer om man faktiskt kan känna på platsen irl.

Detta för att sedan översätta våra idéer till en fysisk 3D-modell i skala 1:100. Spännande och lärorik dag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *