kurs i Landskapsförvaltning

Just nu läser vi en 15-poängare i landskapsförvaltning! I korta drag handlar den om att förstå hur skötsel spelar en stor roll i utomhusmiljöer, både på den planerande, gestaltande och den förvaltande nivån. Hur kan man ta hänsyn till skötsel när man utformar platser? Hur går det till när en plats ska skötas? Vilka riktlinjer ska man följa? Vilka lång- eller kortsiktiga mål bör man sätta upp? Vad kan konsekvenserna bli beroende på hur planeringen sett ut?

Hand on-delen i kursen (och kanske det roligaste) är att vi faktiskt får lära oss att hantera diverse skötselredskap. Kantklippare, gräsklippare, trimmer, MED MERA!! Och ja, det är lika roligt och spännande som det ser ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *