Gil Penalosa – TED talker och inspiratör

Hur ska framtidens städer se ut? Med den frågan inledde gästföreläsaren Gil Penalosa sin inspirationsföreläsning som hölls under fredagsmorgonen i Alnarps aula. Det är spännande hur ett yrke som landskapsarkitekt ena dagen kan handla om växtvalet till en blomsterrabatt på ett torg i Lund till att nästa dag handla om storskalig stadsplanering och framtidsutopier.

Gil Penalosa, en passionerad man med en välslipad powerpoint i TED talk-klass i ryggen, är grundare för organisationen 8 80 Cities, vars grundprincip är att om man skapar städer som är trygga och funktionella för åttaåringar såväl som 80-åringar så funkar dem för alla stadens invånare.

Under de kommande 40 åren kommer troligen antalet invånare i många av världens storstäder fördubblas. Göteborg med sina idag ca 550 000-invånare kommer enligt prognos att ha ökats till 900 000 år 2050. Detta innebär att hälften av de byggnader som Göteborg år 2050 kommer att bestå av ännu inte byggts. What a great opportunity! menade Gil, och talade om de stora möjligheter och utmaningar som kommande stadsplanerare står inför just nu.

När vi nu under 2000-talet står inför ständiga expansioner av städer måste vi framförallt hitta nya sätt att resa, lägga vårt fokus på sustainable mobility, hållbar rörelse. Han tryckte mycket på vikten av att i framtidens stadsplanering lägga fokus på fotgängaren och cyklisten snarare än bilisten, och att detta är en fråga om värdighet och jämlikhet. En säker och välfungerande cykelfil signalerar att cyklisten prioriteras och uppmuntras. Om man däremot pressas till att cykla ute i väggrenen signalerar det istället att denne är nedprioriterad och också nedvärderad. Stadsplanering är alltså i första hand en fråga om demokrati, om att minska klassklyftorna. Att alltid ha ”de sårbara” invånarna i åtanke: barnen, de gamla och de fattiga. Detta var i min mening ett otroligt inspirerande och framförallt viktigt synsätt att ha i åtanke.

Som avslutande meningar sa Gil, i ren Bear Grylls-anda: ”We’ve learned how to survive, now we have to learn to live.”

Gil på twitter: G_Penalosa
och se Gils TED talk här

1 svar på ”Gil Penalosa – TED talker och inspiratör

  1. Pingback: den typiske LARK-studenten? | Landskapsarkitekt på Alnarp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *