månadsarkiv: juni 2017

Röstångas recept för landsbygdsutveckling

Under midsommarhelgen läste jag ett reportage i tidningen Land om byn Röstånga som bjöd in en konstnär att bo och verka i byn för att utmana byinvånarnas sinnen. Läs nätversionen här. Reportaget om Röstånga utmanade mig att våga tänka nytt och innovativt kring landsbygdsutveckling. Precis som Anneli skrev för något inlägg sen så kan landsbygdsutveckling se ut på väldigt olika sätt.

I fallet med Röstånga används konstnären som en katalysator, det är inte nödvändigtvis konstnären i sig som driver utvecklingen i byn. Konstnären kan därför inte heller ses som den enskilda entreprenören i det som händer. Istället används konstnären som det att samlas kring, något som drar folk till sig, och därmed möjliggör att människor börjar prata med varandra. I mötet kan sedan landsbygdsutvecklingen ske genom att t ex idéer utbyts och en stämning för byn sätts. Byinvånarna blir tillsammans, i mötet, entreprenörer i utvecklingen av den egna bygden.

Att se entreprenören som något vidare än bara den enskilda personen är dock ett perspektiv som jag sällan ser i strategier, konsultrapporter, statliga policys och till stor del även i forskning kring entreprenörskap. Det är något vi i vårt projekt och i vår forskning i stort arbetar med att förändra. Vi vill bredda synen på vad entreprenörskap och vad en entreprenör är då vi tror att det kommer göra att fler kan se entreprenörskap som ett verktyg för utvecklingsarbete. Precis som de gjort i Röstånga när de involverar hela byn för att tänka innovativt för framtiden.

– Annie

Vad är egentligen landsbygdsutveckling – och vad kan lilla jag göra?

Landsbygdsutveckling är ett hett ämne i mina kretsar, och här på min praktikplats nämns det flera gånger om dagen. Men vad är det egentligen? Vad klassas som landsbygdsutveckling? Enligt jordbruksverket är landsbygdsutveckling ”Landsbygden ska få ökad tillväxt & bättre konkurrenskraft”. Hur uppnås detta egentligen?

Under min vecka här har jag hört flera förslag på utveckling av bygden. Alla dessa involverar på något sätt föreningar, utvecklingsbolag, eldsjälar, länsstyrelse, Hela Sverige ska Leva, Jordbruksverket och så vidare. Det talas om strategier, mål, projekt, EU-samarbeten, analyser och andra stora svårgripna saker. Men tänk om man inte riktigt passar in i något av detta? Tänk om man inte har tiden att engagera sig ideellt i bygdens landsbygdsprogram, eller är för blyg för att stå framför en grupp människor och motivera dessa att engagera sig i den lokala utvecklingen?

Jag tycker inte landsbygdsutveckling behöver vara så komplext som det ibland utger sig att vara. För mig är 10 åringen som cyklar runt till sina grannar och säljer jultidningar landsbygdsutveckling. Eller bonden 5 kilometer bort som bygger ut ladugården och börjar hyra ut stallplatser till hästfolk. Det kan också vara den galna fotbollsfarsan som startar ett knattelag för barnen i bygden.

Landsbygdsutveckling är inte alltid stort och mäktigt, som en eldsjäl som startar ett kooperativt dagis eller ett EU-projekt som ska pågå över 10 år. Landsbygdsutveckling är något gemensamt. Vi kan inte klara det själva, men vi är många som vill se landsbygden leva, och vi kan få med oss fler människor på färden. Det du gör spelar roll.

Liten är också stark.

/Anneli Olausson

Presentation av Anneli

Idag kommer det en film med en presentation av en av våra studentmedarbetare. Det är Anneli Olausson som presenterar sig själv och vad hon kommer göra i projektet under sommaren.

Ni kommer få följa henne på avstånd här i bloggen men redan nu har Anneli skrivit sitt första inlägg till bloggen – en reflektion över vad begreppet landsbygd är.

-Annie

Vad är landsbygd?

När man talar om landsbygd vet nog de flesta vad du syftar till. Men vad är det egentligen?

När du googlar ”Vad är landsbygd?” kan du överst läsa: ”Landsbygd kallas ett område med lantlig bebyggelse. Termen används ofta som motpol till stad, och ofta avser den alla områden belägna mellan städerna.”

Men är det verkligen vad landsbygd är? Områden mellan städer?
Inte i min värld. Landsbygd är något levande och greppbart med fler möjligheter än gemene man oftast kan föreställa sig. Inom begreppet landsbygd lyfts både den fysiska miljön som finns där, såsom natur- och kulturlandskapet, bebyggelsemiljön och naturresurserna, men även placering av landsbygden, alltså tillgänglighet eller gleshet. Detta påverkar aktiviteterna som utförs på landsbygden och de människor som verkar på platsen.

I landsbygden ryms även en stor variation av sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden. Landsbygderna kan vara tätortsnära, inflyttningsbygd, utflyttningsbygd, glesbygd eller säsongsbygd. Den ena landsbygden är inte den andra lik.

Borde vi kanske börja tala om landsbygder i plural istället?

/Anneli Olausson

Reportage i Gotlands Tidningar

Efter att Thomas varit på Radio Gotland för någon månad sedan blev han kontaktad av Gotlands Tidningar för medverkan i en artikel om de lokala utvecklingsbolagen på Gotland där Thomas bland annat pekar på vikten av att vara tydlig med roller och mandat i samspelet mellan Regionen och bolagen.

Därefter blev Thomas kontaktad Region Gotland för ett förutsättningslöst möte där frågorna kommer fokusera kring hur regionen ska jobba vidare med utvecklingsbolagen – ska de knyta de närmare sig eller distansera sig? – och hur servicen på landsbygden på Gotland kan drivas – vad är regionen respektive utvecklingsbolagens roll?

Ett första möte äger rum idag 7 juni då även vår nya medarbetare Anneli medverkar. Så snart kommer mer info här på bloggen!

-Annie