Forskarkonferens 2021

Landsbygder och regioner i förändring: en konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige

Runö Möten & Events | 11–12 november 2021

 

Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land vid SLU samlar tillsammans med Nordregio forskare från hela landet för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och landsbygdsutveckling i Sverige.

 

Konferensen anordnas som en del av SLU:s regeringsuppdrag att stärka och samordna svensk regional- och landsbygdsforskning och ambitionen är att erbjuda ett konstruktivt forum för forskare att knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor från hela landet tänka nytt kring svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling.

 

Konferensen hålls den 11–12 november vid Runö Möten & Events utanför Åkersberga, förutsatt att restriktioner och rekommendationer med anledning av Covid-19 tillåter detta.

 

Huvudtalare

  • Sally Shortall, Professor i rural economy vid Newcastle University
  • Karen Refsgaard, Research Director vid Nordregio
  • Jose Enrique Garcilazo, Deputy Head of the Division on Regional Development and Multilevel Governance Division in the Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities at the OECD

 

Teman

  1. Hållbara landsbygder: platsutveckling och rurala ’livelihoods’
  2. Entreprenörskap och social innovation i landsbygdskontext
  3. Demografiska förändringar och migration: policy och praktik i krympande geografier
  4. Naturresursernas roll i rurala förändringsprocesser
  5. Kompetensförsörjning, sysselsättning och arbetsmarknad i rurala kontexter
  6. Lokal resiliens i en tid av globala samhällsutmaningar
  7. Politik för regional utveckling

 

Anmälan till konferensen är nu stängd och vi kan med glädje konstatera att det funnits ett stort intresse att delta!

 

Frågor? Maila till uppdraglandsbygd@slu.se