Category Archives: Svenska

Nytt bokkapitel diskuterar alkalisk urintorkning vid normalskala

I en biobaserad cirkulär ekonomi har inhemskt avloppsvatten en viktig roll att spela. Genom att separera avloppsvatten i olika fraktioner vid källan är det möjligt att skapa nya vägar för återvinningsresurser. I ett bokkapitel publicerat i Current Developments in Biotechnology and Bioengineering, diskuterar Simha et al. om den mest näringsrika avloppsfraktionen, människourin. Vi presenterar en ny, enkel men potentiellt revolutionerande teknik för återvinning av näringsämnen – alkalisk urinuttorkning. Vi beskriver sedan hur denna teknik kan kombineras med urinledande toaletter och integreras med befintlig sanitetsinfrastruktur för att skapa en servicekedja som säkert samlar in, innehåller, transporterar och applicerar urin som gödselmedel. De potentiella fördelarna, riskerna, kunskapsluckorna och utmaningarna kring implementeringen av ett urinledande och uttorkande sanitetssystem diskuteras. Slutligen undersöks möjligheterna att skapa smarta toaletter och digitalisera det föreslagna sanitetssystemet. För att läsa hela kapitlet, följ länken nedan:

Simha, P., Senecal, J., Gustavsson, D. J., & Vinnerås, B. (2020). Resource recovery from wastewater: a new approach with alkaline dehydration of urine at source. In Current Developments in Biotechnology and Bioengineering (pp. 205-221). Elsevier.

Alternativt, klicka här för åtkomst till den fritt tillgängliga förtryckversionen av kapitlet om RG

Reduktion av bakterier i förhållande till utfodringsregimer vid behandling av vattenbruksavfall i fluglarvskompostering

Samarbetet mellan miljöteknikgruppen vid SLU och Dr. Ivã Guidini Lopes från Aquaculture Center of Unesp (São Paulo, Brasilien) resulterade i en andra publikation, med titeln ”Reduktion av bakterier i förhållande till utfodringsregimer vid behandling av vattenbruksavfall i fluglarvskompostering ”, nyligen publicerad i Frontiers i tidsskriften Microbiology, som en del av forskningsämnet “Microbial dynamics during industrial rearing and processing of insects”.

Continue reading Reduktion av bakterier i förhållande till utfodringsregimer vid behandling av vattenbruksavfall i fluglarvskompostering

Sanitation360 vinner SKAPA-priset 2020 i Gotlands län

Vår grupps spinoff företag, Sanitation360 AB, förklarades nyligen vinnaren av SKAPA-priset för Gotland, där företaget är baserat. Juryn på Gotland ansåg att S360-teamet (Jenna, Björn och Prithvi) var mycket bra representanter för Gotland. S360 går nu vidare till sista omgången, där vi kommer att tävla med företag från alla svenska län.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris med målet att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och tilldelades sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. Priset delas först ut på länsnivå, där alla länsvinnare får 10 000 SEK, sedan nationellt.

Continue reading Sanitation360 vinner SKAPA-priset 2020 i Gotlands län

Masterstudent gör sitt examensarbete inom urintorkningsprojekt

Vår praktikant Chinmoy Deb från Indien har framgångsrikt avslutat alla sina teoretiska ämnen på SLU för Masterprogrammet ”Jord, vatten och miljö” under ett år. I sina teoretiska ämnen hade han arbetat med mark-vattensystem och geokemisk modellering. Chinmoy har valt ett ”ettårigt examensarbete” för resten av studiepoängen. Han var här förra året för att avsluta sin kandidatexamen om urintorkningsteknologi. I år, i fortsättning med sitt tidigare arbete, kommer Chinmoy att fokusera på olika metoder och medier för urintorkning. I första hand kommer han att koncentrera sig på återvinning av vatten från människourin.

Gruppaktivitet efter Jennas doktorandpresentation

För att fira Jenna Senecals framgångsrika doktorspresentation kombinerade vi det med den årliga vårterminen brännbollspelet för doktorander och icke-doktorander, en perfekt aktivitet för social distans. Domarna (aka PhDs) räknar fortfarande resultatet från matchen på grund av några oklara aktiviteter när det gäller hur man springer efter utslag (inte skära hörn) och hur man kan normalisera efter ålder och utbildning i kombination med antalet spelare. De icke-doktoranderna kände att de vann (som vanligt).

Continue reading Gruppaktivitet efter Jennas doktorandpresentation

PhD Defence Jenna Senecal

Vi gratulerar Jenna Senecal för hennes lyckade presentation av sin doktorsavhandling “Safe Nutrient Recovery from Human Urine – System and Hugiene Evaluation of Alkaline Urine Dehydration”. Det var en mycket intressant diskussion med opponenten Professor Chris Buckley från University of KwaZulu Natal. Detta följdes av en lika intressant diskussion med betygsnämnden, Ana Soares Cranfield Water Sciences Institute, H.B. Wittgren VA-Syd & Sweden Water Research, Helvi Heinonen-Tanski University of Eastern Finland, Malgorzata Krzywonos Wrocław University of Economics and Business och Sofia Boqvist från SLU. Om du missade disputationen men tycker att det vore intressant att höra finns den upplagd på institutionen för Energi och tekniks Facebooksida. Evenemanget genomfördes både online och inför publik i en stor sal på SLU med vidhållande av social distans, totalt deltog 22 personer på plats och upp till ytterligare 36 personer via zoom. Allting fungerade bra även om vi saknade alla intressanta diskussioner på postseminariet efter disputationen.

Robin Harder, ny postdoc för att arbeta med näringsåtervinning och återanvändning ur ett systemperspektiv

Efter tio år i Göteborg på svenska västkusten är det nu dags att (igen) uppleva Uppsala på östkusten. Med bara goda minnen från en sommar tillbringad i Uppsala tillbaka 2010, när jag kom till Sverige, ser jag fram emot att arbeta på SLU: s miljöteknikgrupp.

Genom mitt arbete strävar jag efter att bidra till en värld där näringsämnen återcirkuleras från mänskliga utsöndringar och andra organiska rester till jordbruket på ett sätt som stöder friskt vatten, jord, mat och människor. För att uppnå detta anser jag att det är avgörande att vi ser mänskliga utsöndringshantering som en del av livsmedels- och jordbrukssystem snarare än som en del av avfallshanteringen. Denna förutsättning ligger till grund för mycket av min forskning som miljösystemanalytiker.

Continue reading Robin Harder, ny postdoc för att arbeta med näringsåtervinning och återanvändning ur ett systemperspektiv

Enkäten för End of Wastewater projektet

Jennifer och Robin från vår grupp är inblandat i ett projekt som handlar om avlopp i kretslopp – End of Wastewater, som leds av Robin. Syftet med projektet är att tillsammans med engagerade svenska aktörer skapa ett verktyg för kunskapsförmedling och kommunikationsmaterial för att stödja och uppmuntra acceptans, implementering och uppskalering av innovativa och hållbara lösningar för att återcirkulera växtnäringsämnen och kol från mänskliga avfall och andra organiska rester till jordbruket. För att designa verktyget och kommunikationsmaterial så att det kommer till mest nytta, vill vi samla in information från olika aktörer om vilka information behövs och vem behöver det.

Continue reading Enkäten för End of Wastewater projektet

36:e månadsmötet i projektet Run4Life

Det 36:e månadsmötet den 2-3 juni i projektet run4life hölls precis som allt annat, online. Alla presentationer och diskussioner anpassades för att hållas online. Det var intressant att få veta att alla experiment inkluderade i projektet fortsätter att gå framåt och att folk flyttar in ihusen med separerande system i Helsingborg, Gent, Sneek och Vigo. Alla ser framemot det sista året av projektet och vi är exalterade över de framtida resultaten från det.

Länk: https://run4life-project.eu/