Sociala medie-raketen fortsätter uppåt!

Enligt årets rapport från .SE om svenskarnas internetanvändning ses internet idag som den viktigaste informationskällan. Och fler och fler använder sociala medier för sin kommunikation: en ökning med sex procent jämfört med förra året.

Facebook är fortfarande störst bland sociala medier, 68 procent av svenskarna finns nu där. Men alternativen växer.

Det som ökar mest är Instagram där 28 procent av svenskarna nu finns – en fördubbling jämfört med förra året! Instagramraketen har ökat farten!

Den som dagligen arbetar med fokus på kommunikation hänger med i utvecklingen. Den som inte direkt har kommunikation som en arbetsuppgift kanske inte heller reflekterar över olika kommunikationskanaler och ser hur kommunikationslandskapet förändras? Men vi är alla människor, och vi som arbetar med olika uppgifter på ett universitet är delar av samma värld. Vi kommunicerar och vi har olika budskap vi vill förmedla eller diskutera med andra. För att lyckas med det måste man bege sig till den arena där målgruppen finns. Allt oftare är mötesplatsen i sociala medier.

SLU är idag aktivt på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube samt i bloggar och på Wikipedia.

Läs mer

Rapporten ”Svenskarna och internet 2014”

Information och råd till SLU-medarbetare om sociala medier

Information och råd till SLU-medarbetare om SLU-bloggar

SLU:s Wikipedia-projekt