Sociala medie-raketen fortsätter uppåt!

Enligt årets rapport från .SE om svenskarnas internetanvändning ses internet idag som den viktigaste informationskällan. Och fler och fler använder sociala medier för sin kommunikation: en ökning med sex procent jämfört med förra året.

Facebook är fortfarande störst bland sociala medier, 68 procent av svenskarna finns nu där. Men alternativen växer.

Det som ökar mest är Instagram där 28 procent av svenskarna nu finns – en fördubbling jämfört med förra året! Instagramraketen har ökat farten!

Den som dagligen arbetar med fokus på kommunikation hänger med i utvecklingen. Den som inte direkt har kommunikation som en arbetsuppgift kanske inte heller reflekterar över olika kommunikationskanaler och ser hur kommunikationslandskapet förändras? Men vi är alla människor, och vi som arbetar med olika uppgifter på ett universitet är delar av samma värld. Vi kommunicerar och vi har olika budskap vi vill förmedla eller diskutera med andra. För att lyckas med det måste man bege sig till den arena där målgruppen finns. Allt oftare är mötesplatsen i sociala medier.

SLU är idag aktivt på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube samt i bloggar och på Wikipedia.

Läs mer

Rapporten ”Svenskarna och internet 2014”

Information och råd till SLU-medarbetare om sociala medier

Information och råd till SLU-medarbetare om SLU-bloggar

SLU:s Wikipedia-projekt

Strategi eller lathund för sociala medier?

För oss som var vuxna redan på 1990-talet kan sociala medier fortfarande upplevas som en ny kanal för kommunikation, som vi inte riktigt känner att vi behärskar eller förstår. Kanske är det därför som det ibland fortfarande uttrycks behov av en särskild strategi för kommunikation i sociala medier?

För ca 30 år sedan uppstod ”heta linjen” där man genom att ringa ett telefonnummer hamnade i ett gruppsamtal med flera personer som man inte kände, en slags tidig motsvarighet till internetkommunikation. Några år senare, i mitten av 90-talet, lanserades internet för en bredare allmänhet och tjänster för sociala nätverk ökade lavinartat. Idag är Facebook, Instagram och Tumblr exempel på digitala sociala kommunikationstjänster, som är en självklar och integrerad del av vardagen för barn och unga vuxna.

Nyligen skickades en fråga ut från Sveriges Kommunikatörer om råd för hur man utformar en strategi för sociala medier. Per Axbom, konsult inom webb och digitala satsningar, reagerade på frågan och skrev en bloggpost om att sociala medier är ett av många verktyg för en kommunikatör och att sociala medier ska in som en del i en övergripande kommunikationsplan, inte lyftas ut.

Vid SLU kan vi som arbetar med kommunikation, och varje medarbetare som vill kommunicera sin verksamhet, använda sociala medier för att nå ut. Det finns ingen särskild strategi för sociala medier, däremot är rådet att inte betrakta dem som ”en kanal” utan som en plats: där träffar man andra människor, man pratar och lyssnar.

Som stöd för den som vill använda sociala medier i sitt arbete vid SLU finns en lathund och riktlinjer. Grunden för den kommunikation som utförs centralt vid SLU finns däremot samlad i SLU:s kommunikationspolicy.

För oss som jobbar med kommunikation är det alltid de grundläggande frågorna som först måste besvaras: Vill jag berätta, veta eller diskutera? För/med vem? Var finns min målgrupp? Det avgör sedan innehållet och vilken arena vi väljer för kommunikationen, t.ex. konferens, nyhetsbrev, e-post, broschyr, webbsida, pressutskick – eller en social mediekanal som t.ex. blogg eller Twitter. Sedan har varje arena sina förutsättningar som avgör hur vi kan arbeta och vad vi som kommunikatörer måste tänka på för att lyckas.

Ett tips till dig som kanske fortfarande känner dig osäker på hur sociala medier funkar: testa, använd! Öppna ett eget konto och prova på. Det går alltid att stänga om du inte vill fortsätta sedan. Och det finns alltid någon som vet hur man gör och kan hjälpa om du tycker att du kört fast och inte kommer vidare. Om du gör det i jobbet på SLU finns professionellt stöd hos Kommunikationsavdelningen.

Läs mer om Kommunikation på SLU: https://internt.slu.se/kommunikation

SLU i sociala medier, exempel:

Twittercensus 2013

Idag presenterar Intellecta sin undersökning Twittercensus. För 2012 har de lyckats identifiera 475 474 svenska Twitterkonton. Av dessa var det 219 732 konton som skickade åtminstone ett tweet under den undersökta månaden. Andelen ”aktiva twittrare” som skickar minst ett tweet per dag ökade från 53 000 till 80 000. Läs mer på twittercensus.se.

For summary in english please visit Beantin.

Statistiknotiser

  • Av all trafik till iPhones står Facebook för tio procent. Av all trafik. Var tionde mb som skickas till all världens iPhones kommer från Facebook. På Android är motsvarande siffra fem procent.
  • Av Twitteranvändarna skulle 86 procent av användarna vilja ha svar från företag de pratar om eller med. Men bara 29 procent av företagen svarar på tweets där de nämns i negativa ordalag.
  • Det användarna som gillar ett varumärke på Facebook vill ha i utbyte är exklusivt innehåll, rabatter och kampanjer.

Källor och läs mer-länkar

10% of all traffic on iPhones

86% of Twitter users would like to hear back from companies

Exclusives, discounts and promotions

/Rickard Wolrath