Sju sätt att få bättre översättningar

Vi är ett tvåspråkigt universitet, och det innebär att mycket av det vi skriver i jobbet ska (eller borde) översättas. Om du inte själv gör en språkversion behöver du anlita en översättare. Då kan du spara både tid och pengar om du vänjer dig vid att tänka ”översättning” redan från början när du skriver en text. Här kommer sju konkreta tips på vad du kan göra för att översättningsarbetet ska flyta så smidigt som möjligt:

Se till att översättning ryms i tidsplanen. Om ett dokument tar tre dagar att skriva, granska och finputsa kan det (oftast) inte översättas på en halv dag. Om du behöver ha båda språkversionerna av en text klara samtidigt, se till att avsätta tid för översättning.

Ge översättaren information om texten. Var ska den användas? Vilken är målgruppen? Vad är syftet med texten? Var ska den läsas – på papper, på webben? Samma frågor som du ska ställa dig själv innan du börjar skriva.

Använd ett format som passar för översättning. Använd alltid formatmallar. Manuell formatering, till exempel att göra tabeller med hjälp av tabbar, ställer till det vid översättning. Var också beredd på att texten kan svälla eller krympa vid översättning, särskilt viktigt om det är en trycksak.

Skriv klarspråk.  Anpassa fakturval och stil efter målgruppen, och sträva efter att skriva kort och koncist. Använd facktermer på ett konsekvent sätt. Undvik ordlekar, metaforer och svårtydda kulturella referenser.

Separera text och grafik. Använd gärna illustrationer som diagram, tabeller och olika typer av grafik, men undvik att lägga text som ska översättas i dem. Använd hellre symboler. Har du grafik med text i, kontrollera att översättaren kan hantera formatet i fråga. Om inte, be att få ”grafiktexten” i en separat fil så att du själv kan lägga in den.

Testa texten. Korrekturläs och be helst också en kollega läsa igenom texten. Se till att undanröja alla eventuella oklarheter, så slipper du onödiga frågor eller att oklarheterna sprider sig till översättningen.

Var beredd att svara på frågor om textens innehåll. Översättare är experter på att överföra en texts budskap från ett språk till ett annat. De kan aldrig vara lika mycket experter på ditt ämne som du är. Se till att översättaren får referensmaterial om sådant finns, till exempel andra texter i samma ämne, en- eller tvåspråkiga. Skicka också med SLU:s språkliga anvisningar, som finns på medarbetarwebben.