Visualisera data – lista på 14 användbara verktyg

Öppen myndighetsdata är hett och diskuteras på många håll. Under konferensen Offentliga rummet 2012 (i Uppsala 29-31 maj)  kommer det till exempel att finnas ett spår för just detta.

En del i satsningar på öppen myndighetsinformation blir att tillgängliggöra datan så att till exempel besökaren på en webbplats, utan programmeringskunskaper, kan ta till sig den insamlade datan och göra egna jämförelser. I den bästa av världar kan hon eller han sen använda diagrammet, animationen eller bilderna på sin egen nyhetswebbplats, blogg eller som en länk i ett mail till sina vänner.

Jag efterfrågade tips på olika ramverk för visualisering av data i Facebookgruppen Opengov – öppen offentlig förvaltning och fick massor av bra tips som jag gjort till en lista här nedanför. Namnen inom parentes är den som lämnat tipset. Fyll gärna på med fler tips i kommentarerna.

(Peter Krantz)
Här är några exempel på ramverk som stödjer visualisering av information utan att kräva särskild tilläggsprogramvara som flash och silverlight. De är lämpade om man bygger själv. Dessa fungerar i moderna webbläsare även i de flesta moderna mobiltelefoner och läsplattor:
1. JavaScript InfoVis Toolkit: http://thejit.org/
2. gRaphaël: http://g.raphaeljs.com/
3. D3.js: http://mbostock.github.com/d3/
Jobbar man med data i grafer finns http://gephi.org/
Som tjänst finns bl.a. IBM:s Many Eyes: http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/
Du har även Google Chart tools: http://code.google.com/intl/sv/apis/chart/
Se även Cube och Rickshaw för mer färdigbakade verktyg för tidsserier: http://square.github.com/cube/ och http://shutterstock.github.com/rickshaw/

(Alf Fyhrlund)
Jag tror att det är en stor fördel att man kan hitta officiell statistik från stora aktörer typ IMF, OECD, Världsbanken och Eurostat och egna data med samma verktyg. Där har såvitt jag kan förstå Google Public Data Explorer en fördel framför andra verktyg när man söker information. Stort och smått i samma visuella gränssnitt, således. Prova sökning i http://www.google.com/publicdata/directory#!st=DATASET
I Google Public Data kan man exportera en visualisering med inbäddad kod till en webbplats eller en blogg där man kan göra nya vyer i valet av data som man vill analysera. Se t ex http://swedeneurostat.blogspot.com/2012/01/imf-current-account-balance.html.
Statistics Explorer
har analysfunktioner i textform kopplade till visualiseringar i programmet, så kallad storytelling. Se http://www.ncomva.se/guide/?chapter=Statistics+eXplorer&section=Stories#_Introduction

(Kristofer Sjöholm)
Peter Krantz räknande upp ett antal bra javascript-bibliotek. Skulle bara vilja tillägga ett som vi använder på SVT Pejl High charts (http://www.highcharts.com/)
Vad det gäller gratis visualiseringsverktyg i övrigt tycker vi att Google fusion table (http://www.google.com/fusiontables/Home/) och Tableau (http://www.tableausoftware.com/) är de bästa som vi använder. Även Wordle är bra för ordmoln (http://www.wordle.net/)
Fusion Table har koppling till Google Docs så att det är väldigt lätt att tillgängliggöra och dela med sig av datan.Här ser du exempel på inbäddning som vi gjort på Uppdrags Gransknings Kommunakuten: http://blogg.svt.se/kommunakuten/vart-ska-vi/
Här exempel på rådata som vi använt på SVT Pejl ang brottssiffror: http://korta.nu/zqyfj

/Rickard Wolrath