Att mäta och göra förbättringar

Den 21 november ordnade ett företag i webbanalysbranschen en konferens om hur man gör saker smartare än konkurrenterna. Bland talarna fanns webbplatsoptimerare, analytiker och utvecklare från Google. Det mesta handlade om att få besökarna att göra något på vår webbplats som vi vill att de ska göra; köpa något, anmäla sig till ett nyhetsbrev, svara på en enkät.

En av talarna, Ben Hunt, visade exempel på hur man genom att göra små förändringar kan få stor effekt när det kommer till att få besökarna att göra något. Genom att köra A/B tester där hälften av besökarna får se version A och hälften version B går det att testa sig fram till det mest effektiva. Han menade att ”innehåll spöar alltid design” när det kommer till den här sortens optimering. De fall där han laborerat med enbart designen av en webbplats brukade sällan ge någon ökning av antalet uppfyllda mål.

Ett tydligt budskap från Ben var att vi alltid måste berätta vad besökaren får i utbyte. För det handlar alltid om utbyte, handel. Vi vill till exempel ha besökarens epostadress. Då gäller det att vara tydlig med vad hen får i utbyte. Istället för att bara skriva ”Prenumerera på vårt nyhetsbrev” måste det tydligt framgå vad vinsten för besökaren är. ”Häng med i det senaste om [ämnet]. Våra världsledande forskare skriver för dig.” Ben tycker också att det är viktigt att välja sina ord när vi skriver om det som på engelska heter ”call to action”, till exempel på en knapp. Exemplen på engelska men ganska talande:

  • Submit – Send my…
  • Sign up – Add free membership
  • Buy Now – Booking info
  • Price – Now only $
  • Learn – Discover

En tredje sak mr Hunt pratade om var ”självförtroendekurvan” (confidence curve) som något att tänka på när vi utvecklar webbstruktur. Så gott som alla besökare har ett tydligt mål med sitt besök på din webbplats och då ska navigation och möjligheter vara så tydliga som möjligt så att besökaren helst upplever att hen hela tiden kommer närmare sitt mål. En sida på din webbplats som är en återvändsgränd, som inte leder fram till något mål – ska den finnas kvar?

Varumärket SLU – LIVE 2012

 

 

 

 

Välkommen till lanseringen av SLU:s nya varumärkesmanual!

Nu finns nya riktlinjer för SLU:s grafiska profil och för användningen av universitetets logotyp. Förändringen ska tydliggöra SLU som avsändare och stärka SLU:s varumärke. De nya riktlinjerna klubbades av rektor den 5 december, och träder i kraft efter nyår. Mer om beslutet på https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/kommunikation/grafisk-profil/ och i Resurs nummer 6.

Varumärkesmanualen lanseras på SLU:s huvudorter i januari och februari.  Välkommen till en presentation av SLU:s  grafiska profil och hur den används i mallar för brev, visitkort, vetenskapliga posters, roll ups och illustrationer – allt du behöver för dina kommunikationsaktiviteter.

Läs mer om lanseringen här:
https://internt.slu.se/live2012
https://internt.slu.se/live2012English