Ledningen avgörande för kommunikationsklimatet

För en tid sedan avtackades vår rektor. Samtidigt avtäcktes ett porträtt, så att hon för evigt ska finnas kvar i den räcka av personer som format SLU. Inte minst för oss som jobbat på Campus Ultuna är det mycket synligt vad Lisa Sennerby Forsse gjort för avtryck under de nio åren. Nya byggnader och miljöer är ett synligt uttryck, nydragna fakultetsgränser, ETT SLU är andra viktiga, men mindre konkreta, tecken på nytänkande och utveckling.

Det är en mycket omtyckt rektor som slutar efter nio händelserika år. Mina egna sju år på kommunikationschefsposten känns futtiga i jämförelse. Inga byggnader att tala om…..Men en sak har vi ändå gjort tillsammans.

Jag började på SLU samtidigt som Kvalitet och Nytta lades fram, en för Sverige unik utvärdering. Och häromdagen återvände jag igen till slutsatserna och rekommendationerna. Många gällde synlighet:

SLU:s ämnen är ständigt i den aktuella debatten-men inte SLU.

En av rekommendationerna blev att skapa en kommunikationskultur

Och det vill jag nog påstå att vi gjort. Förstås med gott eldunderstöd av många goda krafter!  Men ledningen spelar en helt avgörande roll när det handlar om att skapa ett klimat av dialog och kommunikation. Ord som öppenhet och dialog har konkretiserats, och ansvaret i kommunikationsfrågorna har klargjorts.(I sammanhanget kan man sända en vänlig tanke till internrevisionen, vars kritiska granskningar av kommunikationen ibland banat väg).

Sammanfattningsvis: det är lätt att vara kommunikationschef i en organisation där ledningen står för öppenhet, tydlighet och tillgänglighet. Det sista inte minst. Ledningsrådet har verkligen visat att man menat allvar med tillgänglighet genom att förlägga mötena till olika campus.

Här känner jag att vi gemensamt bidragit till ett bättre kommunikationsklimat, och därmed också till ett positivt arbetsklimat.

Så: tacket för insatserna under rektorsperioden bör även gälla kommunikationsområdet. Öppenhet, transparens och dialog är ju inte bara honnörsord. Utan de ska levas också. Och jag hoppas att traditionen som vi bidragit till att säkra och utveckla i nio, respektive sju år lever vidare och utvecklas av nästa universitetsledning och kommunikationschef. Här finns en bra grund och tradition i den kommunikationspolicy och -strategi som antagits, och bra förutsättningar med de nya krafter som tar över rektorskedja och kommunikationschefsstol!

För ökad synlighet och bättre positionering ligger offensiva förslag i den kommunikationsplattform som styrelsen redan fått en presentation av. Här är det bara att spänna bågen. SLU är verkligen inte okänt, men förtjänar att bli betydligt bättre känt, som universitetet med ett helhetsperspektiv på framtidsfrågorna!

Tina Zethraeus, f.d. kommunikationschef….

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *