”Välj GMO fritt” har fått en ny innebörd

Av Jens Sundström Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala

Under hösten 2010 valde City Gross att marknadsföra sitt fläskkött med devisen ”Välj GMO fritt”. Det fick mig och ett antal andra forskare att reagera eftersom det gav konsumenterna intrycket att det fläskkött som generellt säljs i svenska butiker kommer från GM-grisar (vilket inte är fallet) samt att de GM-produkter som faktiskt säljs i Sverige skulle innebära en fara för miljön eller människor och djurs hälsa.

Kalvstek märkt ”Välj GMO fritt”

Som rapporterats om i svensk press går nu även konsumentombudsmannen på vår linje: ”Konsumentverket KO förbjuder Bergendahl Food AB att vid marknadsföring av fläskkött använda uttrycket ”Garanterat GMO-fritt. Alltid på City Gross” eller liknande framställningar som ger konsumenter intryck att det i andra svenska livsmedelbutiker förekommer fläskkött som bär spår av genetiskt modifierade organismer (GMO), om så inte är fallet.”

 

I Tyskland och Österrike finns visserligen en märkning ”ohne gentechnik” som tillåter syftningar på vilket foder som använts men den principiella hållningen inom EU är att en produkt ska märkas med vad den innehåller, inte med vad den INTE innehåller.

Den uppmärksamme läsaren noterar kanske att produkten på bilden (t.v.) även är laktosfri vilket i sammanhanget är intressant eftersom mjölken därmed innehåller ett enzym som framställts med hjälp av just genteknik.

 

 

City Gross har i alla fall tagit till sig av kritiken från konsumentverket och avslutat sin GMO-fritt kampanj. Jag noterar också att de vid en första okulär besiktning verkar följa lagstiftningen och märker ut de produkter som faktiskt innehåller GMO. Det underlättar för oss konsumenter som insett miljönyttan med GM-produkter att göra ett fritt val.

GMO-märkt produkt från City Gross. OBS bilden är manipulerad

Särskrivningen i ”Välj GMO frittsic. är därmed mer förståelig; men med tanke på den kritiserade kampanjen är det på gränsen till ironiskt att City Gross förnärvarande är den livsmedelskedja i Sverige som det är enklast att hitta GM-produkter i.

 

 

 

 

 

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

This entry was posted in GMO, Jens Sundström. Bookmark the permalink.

3 Responses to ”Välj GMO fritt” har fått en ny innebörd

 1. Lord Voldemort says:

  Vilken nytta med GMO är det ni syftar på?

  Den att ett fåtal bolag med Monsanto i spetsen får allt större makt över maten vi äter? Detta innebär ju en enorm maktöverföring och en minskad valfrihet över vad folk ska äta. I USA får inte livsmedlen märkas så att konsumenterna där har inget fritt val över vad de skall äta. Att bestämma vad man vill äta är ju en vital del för alla demokratiska länder. Är det den nyttan ni menar?

  Eller den att icke industrisponsrade studier indikerar lägre fertilitet? I så fall så blir det ju kanske som så att jordens befolkning inte ökar lika fort.. Var det ni menade?

  Eller att GMO-odlingar innebär att ogräset till slut blir motståndskraftigt så bonden måste hälla på mer bekämpningsmedel? Det finns studier som visat på att användningen av bekämpningsmedel initialt minskat då man odlat GMO, men att det bara varit tillfälligt och att användningen av bekämpningsmedel på längre sikt istället ökat i takt med att ogräset blivit motståndskraftigt mot medlet. Sådan är naturen, samma sak gäller ju med användningen av antibiotika. Där har man ju fått ta till allt starkare mediciner för att kunna slå ut bakterierna. I vissa fall är ju bakterierna nu totalresistenta mot all antibiotika. Varför skulle då inte samma gälla för GMO-grödorna? Så är ju fallet bl. a USA, Australien, Brasilien och Kina…

  Så, EXAKT vilken miljönytta är det ni avser?

  Några källor:

  Guardian: http://www.guardian.co.uk/science/2005/jul/25/gm.food
  New York Times: http://www.nytimes.com/2010/05/04/business/energy-environment/04weed.html

  Hoppas på svar!!

  Vänliga hälsningar, Lord V

  • Jens Sundström says:

   Nyttan jag syftar på Tom, är bland annat den minskade användningen av bekämpningsmedel som skulle följa av en potatis som inte är känslig för bladmögel, eller de arealer som vi skulle kunna frigöra för annat om vi tillät odling av de GM-grödor som finns godkända idag. Vi har ett behov av en kontinuerlig förädling av de grödor vi odlar, dels för att möta problem med växtsjukdomar och resistenta ogräs och dels för att ta fram grödor som är anpassade till ett förändrat klimat. Utan underhållsförädling ökar kemikalieanvändningen.

   Utan modern växtförädling riskerar vi dessutom att misslyckas med att möta de utmaningar som jordbruket står inför: Producera mer på befintlig areal utan att öka jordbrukets miljöpåverkan och detta i en tid när energikostnaderna kommer att öka och klimatförändringarna kommer att förändra jordbrukets lokala förutsättningar.

   Den konsolidering av utsädesmarknaden till ett fåtal privata aktörer som du nämner är visserligen ett problem men gäller även konventionellt förädlat utsäde. Det är samma bolag som producerar konventionellt utsäde och GM-utsäde. Det har inte med förädlingstekniken att göra utan är resultatet av politiska beslut som togs (med miljörörelsens goda minne) på 80- och 90-talet. Jag skulle gärna se en utökad offentlig satsning växtförädling men tyvärr verkar det gå åt andra hållet. Offentliga medel satsas på att bygga upp ett omfattande reglemente som försvårar för små och medelstora privata aktörer eller offentliga institutioner att ta fram små nischgrödor anpassade för lokala förhållanden. I det här fallet är Greenpeace Monsantos bästa vän.

   Det finns ingen publicerad studie som har påvisat någon påverkan på fertiliteten som kan hänföras till förädlingsmetoden. Däremot finns det flera projekt som startats för att studera just detta, men ingen av dessa har givit resultat som tyder på att det finns någon påverkan. Ibland har dock preliminära resultat övertolkats och det är dessa som givit upphov till de vandringssägner som du hänvisar till. Det kanske är en självklarhet, men även om en viss GM-gröda skulle visa sig påverka fertiliteten i de omfattande djurförsök som genomförs innan en GM-gröda når ett godkännande så kan man inte nödvändigtvis dra några generella slutsatser av ett sådant resultat. Resultaten gäller för den specifika grödan och naturligtvis ska en sådan gröda inte godkännas. Det man kan känna sig trygg med är att med en GM-gröda finns det i alla fall en möjlighet att hitta en eventuell påverkan på fertiliteten. Motsvarande gäller dock inte för konventionellt förädlade grödor som helt saknar den riskvärdering som GM-grödor genomgår.

   Jag håller med om att resistenta ogräs är ett problem men det är snarast ett resultat av oskickligt användning av bekämpningsmedel och beror inte primärt på förädlingsmetoden, se även detta inlägg

 2. Lord Voldemort says:

  Ett litet tillägg till mitt förra inlägg: Att City Gross fått stryka på foten är helt ok håller jag med om då de ju inte kan GARANTERA att kött är 100% GMO-fritt då det fantastiska EU slagit fast att 0,9% kan få finnas som ”oavsiktlig inblandning”… Skall City Gross kunna garantera 100% GMO-frihet måste de låta KRAV-märka köttet eller märka det med Svenskt Sigill…

  F.ö, hur kan ni fastslå att GMO-mat INTE innebär några hälsorisker för människor? Den delen har det ju forskats så OTROLIGT mycket på *NOT*…