Samverkan mellan växter ger ökat växtskydd

Olika sortblandingar av korn och även blandningar mellan korn och ogräs kan attrahera nyckelpigor, en av bladlössens värsta fiender! Doft från växerna påverkar inte bara nyckepigan direkt utan även de omgivande plantorna, som i sin tur får en ökad förmåga att attrahera denna viktiga predator. Låter det invecklat? Läs mer på www.slu.se/Vaxtskyddsnotiser.

About Anna Lehrman

Kommunikatör och koordinator i forskningsprogrammet Mistra Biotech
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.