Riktad mutagenes ett alternativ till GM-grödor?

Av Jens Sundström, Inst för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala

En av de metoder som man använder sig av i konventionell växtförädling är sk mutationsförädling där man behandlar frön av den gröda man vill förädla med strålning eller en kemikalie som orsakar mutationer (förändringar i DNA sekvensen). Därefter sår man ut frön och letar efter de plantor som har den egenskap man vill förädla på. En av nackdelarna med denna teknik är att man sällan vet vilken eller vilka mutationer som orsakar egenskapen man förädlar på och dessutom finns ett stort antal helt okända mutationer som seglar runt i genomet. I modellväxten Backtrav brukar man mellan tummen och pekfingret säga ett mutagenesförsök orsakar ca 300 olika mutationer.

93564003_5f48fada8fI November förra året lanserades av ett amerikanskt växtförädlingsföretag en ny metod för mutationsförädling av Sorghum (bild t.v.) där man, enligt företaget, med hjälp av riktad mutagenes kan förändra sekvensen i en känd gen på ett kontrollerat sätt, man slipper alltså alla de okända mutationer som är förknippade med traditionell mutationsförädling och kan i förväg bestämma vilken eller vilka baser i en gen som ska förändras. Tekniker för riktad mutagenes i bakterier har varit allmängods under en lång tid men det här är första gången som tekniken applicerats på växter. I USA omfattas inte grödorna som förädlats med hjälp av riktad mutagenes av det reglemente som gäller för GM-grödor. Det ger naturligtvis konkurrensfördel i jämförelse med GM-grödor eftersom egenskaper som till exempel herbicidresistens kan erhållas relativt lätt. Bäva månne Monsanto. Det ska dock bli intressant att se hur tekniken tas emot i Europa; kommer det att krävas samma kontroll för grödor framställda med riktad mutagenes som för GM-grödor och i så fall hur kommer det att påverka synen på grödor förädlade med konventionell mutationsförädling

Pingat på Intressant

Andra bloggar om: , , ,

This entry was posted in Jens Sundström, jordbruk, vetenskap. Bookmark the permalink.

One Response to Riktad mutagenes ett alternativ till GM-grödor?

  1. Pingback: Länksida till ” Vad är GMO – vill vi ha det ?”