Öppen fråga om disputationer

Av Thomas Nilsson, fakulteten för skogsvetenskap, SLU

Nyligen fick jag ett mejl med följande lydelse: ” Vi har tagit del av ditt mail till xx och vi är av den uppfattningen att det varit anständigare om dina synpunkter, som brukligt är, hade framförts innan disputationen istället för på det något märkliga sätt som nu skedde vid disputationsakten. Detta väckte uppseende och förvåning hos institutionens personal och även hos övriga närvarande”. Mejlet är undertecknat av tre forskare vid institutionen Y.

Jag har alltså varit på en disputation. Avhandlingen fick jag en kort tid innan. Fann att ett arbete (manuskript) var rätt kass. Detta uppmärksammades varken av opponent eller betygsnämnd! Jag tog därför upp bristerna i arbetet vid disputationen, som brukligt är. Jag ansträngde mig att framföra min kritik på ett korrekt sätt. Eftersom disputationen dragit ut på tiden hann jag inte framföra allt. Därför sände jag ett mejl till doktoranden med alla synpunkter.

Jag har genom åren varit på många disputationer och har aldrig upplevt att det varit brukligt att framföra synpunkter på avhandlingen före disputationen. Kanske är det brukligt trots allt eller???
Att kollegor och betygsnämnd framför synpunkter under skrivandet är ju självklart, men det är ju omöjligt för en utomstående att veta vad som skrivs. Den färdiga avhandlingen är ju vad man har att ta ställning till. Själva disputationen ser jag som en del av utbildningen. Doktoranden ska nu vara mogen att själv försvara sin avhandling och vem som helst får i slutet av akten framföra ros och ris. Disputationen ser inte jag som blott ett jippo eller en ren formsak. Vid en riktigt bra disputation kan man ha en givande vetenskaplig diskussion om metoder, analyser, slutsatser mm.
Om man förväntar sig att allt ska gå som på räls, är det naturligt att omfattande kritik väcker både uppseende och förvåning. Tyvärr kan det nog också kännas rätt pinsamt för doktoranden, som orättvist drabbas. Jag skriver orättvist, eftersom det i första hand är handledaren/handledarna som har ansvaret. De ska inte släppa igenom något som inte är bra nog. Betygsnämnden borde också ha avrått innan avhandlingen trycktes. Om handledare och betygsnämnd har gjort sitt jobb,då kan disputationen löpa smidigt och det kan finnas tid över för intressanta diskussioner.

Nu vill jag gärna fråga vad forskarna vid SLU tycker. 1,) Är det brukligt att en utomstående framför sina synpunkter före disputationen och inte under denna?, 2) Borde jag ha låtit bli att bry mig? och 3) Är det viktigt att avhandlingarna vid SLU håller hög kvalitet?

This entry was posted in forskning och kvalitet. Bookmark the permalink.

3 Responses to Öppen fråga om disputationer

 1. "lill-jens" says:

  Personligen tycker jag att du gjorde helt rätt. Tyvärr brukar det vara alldelles tyst efter att betygsnämnden sagt sitt och ordet är öppet för övriga åhörare.
  Nu var jag ju inte där så jag vet ju inte HUR din kritik framfördes. Det är viktigt att man framför sin kritik lugnt och sakligt och öppnar för förklaringar från respondenten. Rätt framställt så behöver ju inte den som utsatts för kritiken ta den personligt oavsett hur allvarlig den är.
  Om det nu var ett manuskript i avhandlingen så kan man ju även framföra konstruktiva förslag på hur detta manuskript kan förbättras (gärna med ledande frågor).
  På detta sätt ”räddar man ansiktet” på doktoranden (som förmodligen inte är den som är skyldig i dramat) medan handledarna får sig en törn (”varför har inte handledarna tänkt på det?”).

 2. Henrik H says:

  Thomas Nilsson berör en mycket intressant fråga som jag ibland själv har grunnat över. I hur stor mån är en disputation ett ”blodigt test” och i hur stor mån en ”formsak”? När jag själv ställt frågan till andra har jag ofta fått ganska skiftande svar.
  Förvisso skall ju såväl handledare, opponent och betygsnämnd se till att något som inte håller måttet inte släpps fram, men kan man vara riktigt säker att alla inblandade har satt det rätta trycket? Särskilt som andra åtaganden för opponent och tidspress för doktoranden i princip alltid är med i bilden.
  I Sverige får denna fråga extra vikt, eftersom våra disputationer är helt öppna och kan besökas av alla. Jag skulle inte vara förvånad om en opponent, betygsnämnd, kan känna ett visst tryck för att låta ett och annat fel slinka igenom för att enkelt undvika att såga doktoranden offentligt. Det är ju mycket lätt att det är så det uppfattas, trots handledares eventuella ansvar.
  Å andra sidan finns bör ju en utomstående expert få lägga fram sina eventuella synpunkter för annars skulle man ju i slutändan skyla över fel som verkligen borde klargöras. Det är ju onekligen svårt för en utomstående expert att veta hur doktorand, opponent och betygsnämnd har diskuterat kring doktorandens manuskript.
  Mitt intryck av Thomas Nilssons inlägg, är att detta är vad som kan ha hänt vid denna disputation. Opponent och betygsnämnd var måhända för tysta och medgörliga och det föll på en utomstående kunnig person att i en anda av vetenskapligt sanningssökande och omsorg av kvalitet, framföra kritik som egentligen borde ha lagts fram av handledare, opponent eller betygsnämnd. Således blev känslorna upprörda och en viss prestigeförlust uppstod hos såväl doktorand, handledare, opponent och betygsnämnd.
  Jag tror att vi behöver en allmän diskussion om vår syn på disputationer. When is it over?

 3. Henrik H says:

  Kom på att själv svara på Thomas Nilssons frågor:
  1) Jag vet själv ej om det är brukligt för utomstående att kritisera en avhandling före själva disputationen eller om det anses ”fel” att göra det först under själva disputationen. Jag tycker frågan är mycket intressant
  2) Nej, jag tycker att det var rätt att du brydde dig, om inte annat för att peka på vad jag uppfattar som en diskrepans i synen på vad själva avhandlingspresentationen är för en slags tillställning.
  3) Självklart tycker jag att avhandlingarna från SLU skall hålla hög kvalitet.