Om vetenskap och tillit

Av Anna Olsson, Institute for Molecular and Cell Biology, Porto, Portugal

Dagens understreckare i Svenska Dagbladet reflekterar kring ifrågasättande av fakta och vetenskapssamhällets förmåga att gå i gensvar, med utgångspunkt från vetenskapshistorikernas Naomi Oreskes och Eric Conway analys i boken Merchants of Doubt. Läsvärt och tänkvärt.

This entry was posted in Anna Olsson, forskning och kvalitet, pseudovetenskap, vetenskap. Bookmark the permalink.

Comments are closed.