KRAV om Klimat

Av Jens Sundström Inst för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala

Jan Malmborg rapporterar i dagens DN att producentföreningen KRAV, som marknadsför och säljer ekologiska livsmedel, överger sina försök att ta fram en klimatmärkning av livsmedel. Enligt artikeln i DN ska “klimatkriterierna … byggas in i Kravreglerna.”

Det skulle, även om det inte uttalas i DN-artikeln, kunna betyda att det inte finns så stora skillnader i koldioxidutsläpp mellan ekoodlat och konventionellt odlade grödor. En sådan tanke får stöd av flera av författarna till boken “KliMATfrågan på bordet som nyligen utgivits av FORMAS. Skillnader på gårdsnivå kan vara större än skillnader mellan odlingsformerna. Jag antar att och om KRAV införde en klimatmärkning byggd på vetenskapliga rön skulle det kunna innebära att många ekoproducenter inte skulle de klara uppställda kraven.

Olof Andrén och Holger Kirchmann, båda verksamma här på SLU, går ytterligare ett steg i sin kritik och menar att eftersom ekologiskt jordbruk ger lägre skördar, och därmed binder mindre kol i marken än det konventionella jordbruket, så leder en övergång till ekologiskt jordbruk till ökade koldioxidutsläpp.
Andrén och Kirchmann gör ett räkneexempel och påvisar att en omställning till 100 % ekologiskt spannmålsproduktion skulle medföra en ökning av koldioxidutsläppen som motsvarar de årliga utsläppen från 675000 personbilar.  Det finns ca 275000 personbilar i Stockholm.

Om dessa beräkningar stämmer förstår jag att KRAV lägger ner sina försök att ta fram en klimatmärkning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,,

This entry was posted in Jens Sundström, jordbruk, klimat. Bookmark the permalink.

4 Responses to KRAV om Klimat

 1. Anna Olsson says:

  Det kan mycket väl vara riktigt. Men samhällsdebatten just nu tycks glömma bort att miljöfrågor är mer än klimat. Hushållning med resurser och biodiversitet har inte slutat att vara viktiga frågor för att de inte är på mediatapeten just nu.
  Mot den bakgrunden är det rimligt att bygga in klimatkriterierna snarare än att ha en separat märkning.

 2. Jens Sundström says:

  Anna,
  Jag kan tycka att det vore bra med en klimatmärkning som inte förutsatte att en vara är producerat ekologiskt, men det kanske inte faller på KRAV att ombesörja en sådan märkning.

 3. Det kommer en klimatmärkning, som lanseras i dagarna av Svenskt Sigill, som märker konventionellt odlade produkter. http://www.svensktsigill.com

 4. Sara says:

  Kravs klimatmärkningsprojekt (som, om jag fattat det rätt, inte lagts ner, bara bakats in i Kravmärket.) är ju i samarbete med Svenskt Sigill. Eller har de brutit sig ur nu när Krav inte längre ska ha en separat märkning?