Kan inducerad resistens och biotensider minska behovet av kemisk bekämpning i potatis?

Bild-1b_webbtext

Potatisbladmögel orsakas av algsvampen Phytophtora infestans och alternativ eller komplement till dagens fungicidbekämpning är mycket önskvärda, speciellt då de senaste årens utveckling av mer aggressiva populationer inneburit att de överkommer resistensen mycket snabbt i tidigare motståndskraftiga potatissorter. I den senaste Växtskyddsnotisen kan du läsa om hur växtens eget försvar kan förstärkas genom en form av ”vaccinering” – inducerad resistens med BABA (DL-3-aminobutansyra). Författarna visar också på möjligheten att förhindra eller fördröja bladmögelinfektionen med hjälp av en biotensid från bakterien Pseudomonas koreensis

Läs mer på www.slu.se/vaxtskyddsnotiser

About Anna Lehrman

Kommunikatör och koordinator i forskningsprogrammet Mistra Biotech
This entry was posted in jordbruk, kemi, växtsjukdomar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.