Jordbruk som håller i längden

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik SLU i Uppsala

Lagom till bokmässan i Göteborg släpper FORMAS en uppföljare till sin bok ”Är Eko reko?”  med titeln ”Jordbruk som håller i längden”. Boken som ingår i serien FORMAS fokuserar låter antal forskare med olika perspektiv ge sin bild av ett framtida hållbart jordbruk.  Bokhandel_153_lr

Boken har delvis tillkommit som ett svar på förra sommarens heta debatt om ekologisk kontra konventionellt jordbruk men ska inte ses som partsinlaga utan är ett försök till en syntes och har ambitionen att blicka framåt bortom de låsta positioner som hitintills har utmärkt debatten om jordbrukets framtida inriktning.

Som vanligt så är inget unikt för Sverige utan en liknande syntes och idédebatt är sedan ett par år tillbaka på gång även i USA, där en tankesmedja (Leonardo Academy) har sammanfört representanter för akademin, näringen och olika NGOs för att gemensamt definiera vad som menas med ett hållbart jordbruk (eng. Sustainable Agriculture). Syftet är att ta fram en standard för hållbart jordbruk som ska kunna fungera som bas för en märkning av produkter, likt den som idag finns för ekologiska produkter. Ur ett svenskt perspektiv är det intressant att notera att tankesmedjans utgångspunkt är att varje teknik som bidrar till ett hållbar nyttjande av naturresurserna ska kunna omfattas av märkningen, eftersom svensk märkning, som gör anspråk på att värna ett hållbart lantbruk, oftast gör det genom att aktivt ta avstånd från användningen av vissa, på förhand specificerade, tekniker.

 

Pingat på Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

This entry was posted in forskningspolitik, Jens Sundström, jordbruk. Bookmark the permalink.

Comments are closed.