Växtskyddsnotiser på webben!

Sedan ett par veckor tillbaka finns Växtskyddsnotiser som webb-tidskrift. Här kommer notiser rörande växtskydd i jordbruk, trädgårs & skog att publiceras löpande + att alla tidigare nummer (1937-2001) finns som pdf. Just nu kan du läsa en tillbakablick över insektsskador i svenska skogar 2010, en summering av ett stort projekt om rostringar i potatis samt om nya öronvivelarter i landet.

www.slu.se/vaxtskyddsnotiser

Snytbagge_äter_på_planta_ErikKarlssonwebb1

TypePad Conversations » Answer this question!

About Anna Lehrman

Kommunikatör och koordinator i forskningsprogrammet Mistra Biotech
This entry was posted in jordbruk, skogsbruk, SLU, trädgård, växtsjukdomar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.