Hotfulla borrar!

Av Åke Lindelöw Inst för Entomologi, SLU Uppsala

Att många insekter har en stor förmåga att föröka sig mångfalt om betingelserna är de rätta är ett välkänt faktum. Granbarkborren som våren 2005 erbjuds ett överflöd av yngelmaterial i form av färska vindfällda granar i soliga lägen förökade sig under sommaren med en faktor 10-20. Dvs att antalet barkborrar i nästa generation – den som övervintrar och svärmar (flyger) året därpå. Under vintern sker en avtappning av barkborrarna då träd med övervintrande barkborrar avverkas och transporteras ut ur skogen. Hur stor denna reduktion varit fram till flygningen startade 2006 är svårt att uppskatta – men en rimlig skattning är att populationsökningen blir runt 5 från 2005 till 2006. Under sommaren 2006 utnyttjar granbarkborrarna vindfällda granar som fortfarande ligger kvar och som är lämpliga – förökningen i dessa är av samma storleksordning som 2005 dvs. 10-20. Granbarkborre
Dessutom har stående träd koloniserats med en förökning som är lägre men i gengäld har en ny generation utvecklats. Antalet baggar kommer att reduceras under vintern på samma sätt som ifjol som ett resultat av upparbetning och uttransport av träd med barkborrar i samt andra dödlighetsfaktorer. Sammantaget kan mängden granbarkborrar ha ökat från en initialt låg nivå våren 2005 till en nivå som ligger 20-30 gånger högre när de börjar svärma 2007.
Denna förhöjda nivå utgör en stor risk för att stående träd angrips under 2007. Om ingen stormfällning sker är baggarna hänvisade till de stående träden. Eftersom de endast lever en sommar och får bara en chans försöker de angripa de stående träden. Nu finns det många träd som försvagats av rotryckthet som en effekt av stormen och av torka/värme under högsommaren. Om nu väderleken under svärmningen i maj är gynnsam för granbarkborrarna kan de lättare samordna angreppen på de stående träden och hur många träd som då dödas beror av antalet baggar/trädens motståndskraft och väderleken under svärmningen.

This entry was posted in skogsbruk. Bookmark the permalink.

Comments are closed.