Forskare i medieskugga

Av Torbjörn Fagerström, Professor emeritus i teoretisk ekologi och tidigare prorektor vid SLU.

Vi är alltflera som frågar oss varför inte Sveriges Radio och andra media bjuder in kunnigt folk (t.ex. forskare) när de vill diskutera komplicerade vetenskapliga frågor som ligger centralt i samhällsdebatten. Jag tog själv upp frågan i en debattartikel i Sydsvenskan den 12/3 och Gunnar Öqvist (Kungliga vetenskaps akademien) med medförfattare behandlar frågan i UNT den 11/3. På SLU finns både viljan och förmågan att förklara vetenskapliga frågeställningar och bidra med sakkunskap i samhällsdebatten om Sveriges journalister bara låter oss delta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

This entry was posted in forskning och kvalitet, forskningspolitik, SLU, vetenskap. Bookmark the permalink.

Comments are closed.