Category Archives: skogsbruk

Växtskyddsnotiser på webben!

Sedan ett par veckor tillbaka finns Växtskyddsnotiser som webb-tidskrift. Här kommer notiser rörande växtskydd i jordbruk, trädgårs & skog att publiceras löpande + att alla tidigare nummer (1937-2001) finns som pdf. Just nu kan du läsa en tillbakablick över insektsskador i svenska skogar 2010, en summering av ett stort projekt om rostringar i potatis samt om nya öronvivelarter i landet.

www.slu.se/vaxtskyddsnotiser

Snytbagge_äter_på_planta_ErikKarlssonwebb1

Continue reading

Posted in jordbruk, skogsbruk, SLU, trädgård, växtsjukdomar | Kommentarer inaktiverade för Växtskyddsnotiser på webben!

En Skogspolitik i takt med tiden

Av Dag Lindgren, Inst för skoglig genetik och växtfysiologi SLU i Umeå Regeringen har utarbetat en skogsproposition, som är det viktigast skogliga regeringsdokumentet på 15 år. Det finns anledning för SLUs skogsforskare att uppmärksamma detta dokument, jag ger några kommentarer. … Continue reading

Posted in forskningspolitik, miljö, skogsbruk, SLU | Kommentarer inaktiverade för En Skogspolitik i takt med tiden

Trämytologi

Thomas Nilsson, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU Det finns många myter om trä, men inga om plast. Detta beror på att trä har utnyttjats som material sedan urminnes tider, ett material som varje människa kunde använda. Plast däremot, är ett nytt … Continue reading

Posted in skogsbruk | 2 Comments

Naturskydd och skogsbruk

Av Johan Bodegård ArtDatabanken, SLU i Uppsala Just nu pågår en debatt om naturreservatsskyddet av skogen som bl.a. initierats av att regeringen sagt att den vill ha en diskussion om nya alternativa former för skydd av naturvärden i skogsmark. Miljöministern … Continue reading

Posted in miljö, naturvård, skogsbruk | Kommentarer inaktiverade för Naturskydd och skogsbruk

Framtidens skogsbruk eller… miljörörelsen är utbränd!

Av Jens Sundström Inst för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala Majs som odlas idag är en produkt av 300 växtgenerationers riktad växtförädling. Inom skogsbruket har förädlingen pågått i två generationer, och just nu pågår anläggningen av fröplantager inför den … Continue reading

Posted in Jens Sundström, skogsbruk | 6 Comments

Att bekämpa granbarkborren eller ej?: Det är frågan! Eller hur man väljer mellan pest och kolera.

2006 uppskattades mängden dödade träd till ca. 1,5 miljoner m3 samt att ca. 1 miljon m3 vindfällen med granbarkborre i låg kvar efter Gudrun. I dessa träd har producerats i storleksordningen 20 miljarder granbarkborrar som delvis övervintrar under barken och … Continue reading

Posted in skogsbruk | 1 Comment

Familjeskogsbruket lever – och är viktigt för industrins råvaruförsörjning!

Av Ola Lindroos, Inst för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, Umeå Med självverksamt familjeskogsbruk menas det arbete som skogsägaren eller dess medhjälpare (till exempel familjemedlemmar) utför på den egna skogsfastigheten. Minskade mängder levererat virke och storskogsbrukets överlägsna effektivitet har av … Continue reading

Posted in skogsbruk | Kommentarer inaktiverade för Familjeskogsbruket lever – och är viktigt för industrins råvaruförsörjning!

Hotfulla borrar!

Av Åke Lindelöw Inst för Entomologi, SLU Uppsala Att många insekter har en stor förmåga att föröka sig mångfalt om betingelserna är de rätta är ett välkänt faktum. Granbarkborren som våren 2005 erbjuds ett överflöd av yngelmaterial i form av … Continue reading

Posted in skogsbruk | Kommentarer inaktiverade för Hotfulla borrar!