Är det möjligt att förutsäga hur många elever som ska äta lunch?

Published

Det uppskattas av livsmedelsverket att ungefär hälften av alla luncher som serveras i Sverige görs inom ramen för offentliga måltider. Skolan utgör en stor andel av dessa luncher, vilket kommer sig av en lagstiftad rättighet som möjliggör för elever att kostnadsfritt få ett mål mat varje skoldag. I och med att det är en rättighet… Continue reading Är det möjligt att förutsäga hur många elever som ska äta lunch?

We need ambitious role of agriculture in climate mitigation

Published

Last week I participated in a roundtable discussion on the draft National Energy and Climate Plan in my home country, Slovenia (via a video-link). Slovenia must prepare a plan on reducing its GHG emissions to 2030, same as other EU countries. I was invited to comment on the plans for the agriculture sector. Foto: Nejc… Continue reading We need ambitious role of agriculture in climate mitigation