Byta program

Hejsan! Efter mycket tänkande och funderande har jag kommit fram till att jag kommer att byta program. Jag har trivts bra med att studera ekonomi och det är en mycket bra utbildning här på SLU. Men mitt hjärta finns hos biologin och jag kommer att börja läsa biologi i höst. Det innebär att jag inte längre kommer att blogga för ekonomiprogrammet och detta bli mitt sista inlägg. Jag har under många år funderat kring vad jag ska utbilda mig till och har alltid varit rädd för att välja fel. Men jag kan inte säga att jag valde fel eller ”slösade” bort tid nu på ekonomikurser – tvärtom. Jag kommer kunna ta med mig dessa poäng i min biologiexamen och jag har breddat min framtida biologiexamen med ekonomi! Så, var inte oroliga vad ni ska välja – det löser sig =)

Nu hoppas jag att någon annan kan ta över denna blogg för ekonomiprogrammet här på SLU! Kram!

Posted in Student i Uppsala | Leave a comment

Tenta

Den svåraste tentan hittills är skriven! (Mikroekonomi) Som jag har pluggat till den! Phuu…. Det var kluriga frågor och precis som vår lärare sa så är det mycket fördelaktigt att börja plugga i god tid. Jag hade inte kunnat lära mig allt detta på att intensivplugga en vecka innan tentan, aldrig. Jag pluggade lite varje dag och gjorde uppgifter och räkneexempel. Jag var tvungen till det för att komma in i tänket och förstå hur man löser uppgifterna. Nu hoppas jag på att jag blir godkänd, annars är en omtenta inte hela världen.

Posted in Att studera Ekonomi-hållbar utveckling på SLU, Pluggtips | Leave a comment

Mikroekonomi – allmänbildning

Imorgon är det tenta i mikroekonomi och det känns lite kämpigt. Det är ett svårt ämne och det gäller att hänga med från början. Jag tycker nu att saker och ting har blivit lättare och att man faktiskt kan resonera om saker med stöd från teorin, som nu verkar mer rimlig. Det är alltid kul när polletten trillar ned 😉 Men vissa saker får man bara lära sig att ”det är så”. Senare kommer man säkert att förstå. Det är i vilket fall som helst en väldigt rolig och allmänbildande kurs. Nu kan man faktiskt diskutera kring marknadshyror/pristak på lägenheter, omvärldsmarknadspriser och hur efterfråge- och utbudskurvor hänger ihop och hur en marknad beter sig vid olika situationer bl.a. Ekonomi finns överallt, i alla branscher, och det är kul att besitta sådana kunskaper.

Posted in Att studera Ekonomi-hållbar utveckling på SLU | Leave a comment

Seminarium

Idag har vi haft seminarium och redovisning. Vi blev indelade i grupper och fick en varsin nationalekonomisk artikel att presentera inför övriga grupper. Artiklarna handlade om livsmedelspriser och hälsosam kost, betalningsvilja för att skapa livskraftiga rovdjursstammar i Sverige, RUT-avdrag och kvinnors arbetsmarknad samt toppjobb och skilsmässor bland kvinnor och män. Det var intressanta artiklar som la grund till bra diskussioner. Vi skulle även koppla dessa artiklar till nationalekonomiska teorier. Det var en roligt och ganska lättsam övning där man fick insikt av vad nationalekonomi faktiskt är för något. Nu blir det mer tentaplugg!

Posted in Att studera Ekonomi-hållbar utveckling på SLU | 2 Comments

Tips på tentaplugg

Tentan i Mikroekonomi är om 2 veckor. Det är mycket och svårt material att lära sig och det kan vara mäktigt att plugga inför en tenta på universitetet. Alla gör olika och efter en tid finner man sin rutin som fungerar bäst för en själv. Jag tänkte berätta hur jag brukar göra.

  • Skriva rent anteckningar från föreläsningarna (detta bör göras i anslutning till föreläsningen så spar man tid och får ökad förståelse när man går igenom föreläsningen igen)
  • Dela upp anteckningarna i olika delar
  • Skriva en sammanfattning för varje del. Poängen är att sammanfattningen ska vara väldigt överskådlig och kortfattad, ex räknesätt, formler, begrepp, liknelser/skillnader – allt man ska kunna/känna till ska stå med
  • Plugga del för del och gör upp en tidsplan
  • Gör (om det finns tillgängligt) uppgifter till varje del
  • Se till att få en förståelse av materialet och inte bara lära sig saker utantill – fråga kursare och lärare om man undrar över något
  • Sista veckan innan tentan gå igenom alla delar igen och titta igenom uppgifter och räknesätt, repetera
  • Börja plugga i tid! Det vinner man bara på i slutet

Posted in Pluggtips | Leave a comment

Bal och klänning

Uppsala är fylld av aktiviteter för studenter av studenter. Jag har inte varit jätteaktiv, förutom dansen i höstas, men vill man engagera sig finns det verkligen något för alla. Igår var jag på min andra sittning. Jag var på Uplands Nation och åt tre-rätters. Det var himla lyxigt att för en gång skull bli serverad (jag jobbar ju extra som servitris). Det var god mat och mycket sång. Det är verkligen en annorlunda stämning att gå på sittning; det är fyllt av traditioner, tal, sånger, priser, medaljer m.m. Men det är förståeligt då studentlivet i Uppsala har varit aktivt i flera flera decennier. Jag rekommenderar verkligen att nån gång prova att gå på en sittning. Det finns många olika och med olika teman. Sen så är det faktiskt riktigt roligt att få klä sig riktigt fint för en kväll.

Posted in Student i Uppsala | Leave a comment

Ekonomi och samhälle

Efter en tung teoridel kommer en intressant del i mikroekonomin. Nu har vi kommit in på hur skatter, subventioner, förändringar på marknader bl.a. spelar in på konsumenter, producenter och samhälle. Vad händer egentligen på ”cykelmarknaden” om trängselskatten i innerstan ökar? Vad händer om man sätter ett pristak på en vara? Vad händer om skörden slår fel? Vi undersöker vad som händer med utbudet och efterfrågan, om priset sjunker/ökar, välfärdsöverskott eller välfärdsförluster m.m. Än så länge pratar vi i enklare termer men det är otroligt intressant och redan nu får man en ökad förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och vilka faktorer som spelar in och hur ett utfall kan komma att se ut beroende på en extern faktor. Mikroekonomi ingår i nationalekonomi, och är man mer intresserad av dessa frågor är nationalekonomi ett mycket intressant ämne.

Posted in Att studera Ekonomi-hållbar utveckling på SLU | Leave a comment

Dugga

Hej! Idag hade vi vår andra dugga i mikroekonomi. Jag tror inte att jag har berättat om duggor förut, så jag gör det nu. Det är som ett minitest för att se hur mycket man lärt sig under kursens gång. Man får ett papper med några frågor som handlar om det vi nyss gått igenom och alla besvarar detta samtidigt i föreläsningssalen. Efter duggan är skriven går vi igenom den och får svaren på en gång. Får man 60% rätt på en dugga får man 2 poäng att ha till tentan. Vi har haft 5 duggor per delkurs i mikroekonomin, så det betyder att man kan få hela 10 poäng från duggor att räkna till sin tentapoäng. Det är inte så mycket poäng, men ibland faller man på mållinjen och då kan även små marginaler vara värdefulla. Det är också ett bra test för en själv för att se hur mycket man faktiskt har förstått av föreläsningarna. Jag fick 50% rätt idag och känner att jag behöver plugga lite hårdare. Jag vill klara den här tentan!! = )

Posted in Att studera Ekonomi-hållbar utveckling på SLU | Leave a comment

En individs nyttonivå

Vi har studerat utbudskurvan, efterfrågekurvan, budgetlinjen och indifferenskurvor där man undersöker en enskild individs konsumtionsbeteende. Vi lär oss bl.a. om när en individ har en viss budget hur många av vara x och vara y kommer denna individ att köpa för att göra sitt optimala val och känna sig ”lyckligast”. Det är lite svårt att förklara men nu börjar det kännas som att vi verkligen lär oss metoder att kunna använda för att analysera en konsuments beteende. Detta kallas konsumentteori. Igår började vi med produktionsteori som utgår från företagen som står för utbudet på marknaden. Det finns många likheter med konsumentteorin. Konsumenter med sin efterfrågan och produktionen med sitt utbud leder till att dessa två skapar en marknad som vi senare ska gå igenom. Det är i nuläget lite krångligt och många generella antaganden att greppa. Men rent teoretiskt är det inte jättekrångligt att förstå, det gäller bara att kunna hitta den röda tråden och få alla pusselbitarna att falla på plats. Så i helgen ska jag sammanfatta konsumentteorin och räkna på övningsuppgifter och hoppas på en större förståelse. =) 

Posted in Att studera Ekonomi-hållbar utveckling på SLU | Leave a comment

Tentan i matematik avklarad

I fredags skrev jag tentan i matematikdelen. Det gick bra tycker jag. Det var uppgifter som jag hade förväntat mig skulle komma. En av uppgifterna var mer av en fråga i textform med ett problem. Men jag känner att hade man hängt med på alla regler och lärde sig formlerna utantill så var provet inte så svårt. Däremot är det stor risk för slarvfel! Haha! När det är så långa och komplicerade uträkningar kan lätt ett slarvfel hoppa in. Därför gick jag igenom hela provet igen innan jag lämnade in det. Det som är så bra med matte är att i de flesta fall går att rätta sig själv. 

Posted in Att studera Ekonomi-hållbar utveckling på SLU | Leave a comment