Plugg

Vi är inne på andra veckan i period 2 och ja, det börjar komma mer och mer plugg. Som jag tidigare sagt läser jag denna period två kurser – agricultural policy and international trade 7.5hp samt mikroekonomi 2 15hp. Båda kurserna innebär mycket plugg och det märks. Känns som att så fort jag har en ledig tid tar jag tillfället i akt för att få undan lite. Som tur är, är båda kurserna extremt roliga och det är intressant att se hur de båda ändå hänger ihop trots att det dels handlar om makroekonomi, dels mikroekonomi.

Båda kurserna kommer examineras främst via tentor, som jag har dagarna efter varandra i januari, men även inlämningar och grupparbeten.

Förutom studier ska jag i dagarna åka till Linköping för att träffa min mentor. Jag blev i somras antagen till ett mentorsprogram som Lantmännen och Hushållningssällskapet håller. Programmet riktar sig mot agronom- och lantmästarstudenter och innebär att jag som adept får se hur det är att jobba inom Lantmännen och Hushållningssällskapet. Tillsammans med den mentorn som jag blivit tilldelad kommer jag göra olika saker samt diskutera hur jag som person kan lyckas med mina yrkesval. Nästa gång vi ses är tanken att vi ska diskutera nätverk och hur jag bäst kan bygga upp ett samt hinna med ett gårdsbesök! Det är alltid kul att få komma ut till olika gårdar för att se hur man jobbar där. En negativ del med agronomekonomprogrammet är att det sällan sker kontakt med näringslivet, tyvärr, så att jag fått möjligheten att vara med i detta mentorsprogrammet är väldigt kul!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *